Tieto, teknologia

Työ ja vauraus digitaalisten alustojen aikakaudella

Englanninkielinen hanke Work and Wealth in the Era of Digital Platforms (lyhenne: BRIE-ETLA 2015-2018) tutkii digitaalisten alustojen implikaatioita yritysten liiketoimintastrategioille ja kansallisvaltioiden harjoittamalle politiikalle. Kyseessä on Berkeleyn yliopiston kampuksella sijaitsevan BRIEn, The Berkeley Roundtable on the International Economyn, ja Etlan yhteishanke. Tekesin ohella hanketta tulevat Teknologiateollisuus ry, Nordea Suomi, Vision+ ja Wärtsilä. Digitaalisella alustalla tarkoitetaan […]

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella

Englanninkielinen Smart Work in Platform Economy (lyhenne: SWiPE) on Suomen Akatemian ja Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, jossa tutkitaan digitaalisuuden tuoreimpien ilmenemismuotojen vaikutusta ihmistyön sisältöön, laatuun ja määrään sekä näiden implikaatiota koulutusjärjestelmälle, organisaatiorakenteille ja yrittäjyydelle. Työn sisältö, muodot sekä työn tekemisen ja yrittäjyyden tavat ovat murroksessa globaalin talouden muutosten sekä uusien teknologioiden ja alustojen myötä. Muuttuvat […]

Aineettomat tuotannontekijät ja tuotannollisen toiminnan siirrot kansainvälisesti

Englanninkielisessä Intangibles and International Sourcing (lyhenne: InSource) hankkeessa tutkitaan aineettomia tuotannontekijöitä (esim. t&k ja trademarkit) ja niiden roolia globaaleissa arvoketjuissa. Tutkimuksessa tullaan vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: missä monikansallisten yritysten aineettomuuteen liittyvät toiminnot sijaitsevat? Miten näiden sijainti vaikuttaa globaalien arvoketjujen rakenteeseen? Miten edellä olevat kysymykset ja niiden vastaukset vaikuttavat siihen, missä arvonlisä syntyy ja missä se näytetään? […]

Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät

Hankkeessa analysoidaan suomalaisen elintarvikeketjun menestystekijöitä, kilpailukykyä, sen osatekijöitä ja kansainvälistä kilpailuasemaa. Lopputuloksena syntyy uutta tietoa arvoketjun eri osien kilpailukyvystä ja sen osatekijöistä. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: Millainen on suomalaisen elintarvikeketjun eri osien kilpailukyky lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä? Mistä osista tämä kilpailukyky koostuu? Millainen on suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukyky verrattuna Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan? Mikä on suomalaisen […]

Startup-yritysten rooli kansantaloudessa?

Hankkeessa tutkitaan yrittäjien ja heidän perustamisensa yritysten eli startupien määrää, laatua ja kansantaloudellista merkitystä. Vaikka vanhat, vakiintuneet ja jo isoiksi kasvaneet yritykset ovatkin Suomen kansantalouden kulmakivi, startupit ovat rakennemuutosten kautta tapahtuvan pitkän aikavälin talouskasvun syöte. Suomessa startup-innostus on jatkunut jo vuosikymmenen. Silti ei ole kunnollista tietoa niiden merkityksestä, koska yrittäjiä ja heidän yrityksiään ei ole […]

Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito

Etla on mukana Salwe Oy:n Get It Done -ohjelmassa, jossa tutkitaan ja kehitetään yksilöllistettyä diagnostiikkaa ja hoitoa. Etla toteuttaa ohjelmassa mukana olevien yritysten kanssa testien ja hoitomuotojen kustannus-hyötytarkasteluita. Ohjelmassa luodaan uusia teknologioita ja toimintatapoja, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarjota tehokkaampia palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. ICT-ratkaisut tukevat potilasaineistojen, kuten geeni- ja muun laboratoriotiedon tehokasta […]