Tieto, teknologia

Suurimpien vientirahoituskohteiden työllisyys- ja arvonlisävaikutukset (Etlatieto Oy)

Finnveran myöntämän vientirahoitustakuiden ja -luottojen myötä valtion riskit ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti. Tästä syystä tarvitaan lisää tietoa tämän rahoituksen tuomista mahdollisista hyödyistä ja vaikutuksista, jotta riskejä voidaan suhteuttaa mahdollisiin tuottoihin. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa valtion vientirahoitusta saaneiden kaikkein suurimpien hankkeiden/saajayritysten vaikutuksista talouteen. Tulosten avulla vastataan seuraaviin kysymyksiin: – Minkälaisia yrityksiä kuuluu suurimpia vientitakauksia […]

Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille (Etlatieto Oy)

Yksi valtionhallinnon tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan painopistevalintoja ohjaavan strategiatyön pullonkauloista on siiloutuminen: Eri ministeriöt ja niiden alaiset organisaatiot tuottavat ja hyödyntävät tietoa lähinnä omiin tarpeisiinsa. On olemassa selkeä tarve avoimille rajapinnoille, tehokkaille menetelmille tiedon jakamiseen ministeriöiden välillä sekä kerätyn tiedon hyödyntämiseen poikkihallinnollisesti yhteisten strategisten valintojen tekemisessä. Hankkeen päätavoite on kehittää kustannustehokas, kevytrakenteinen ja eri hallinnonalojen […]

Globally Competitive Business and Industry – Innovation‐led Export Growth – Impact Study (Etlatieto Oy)

In this study, we combine robust econometrics with interactive forms of data collection to form a detailed view on the impacts of Team Finland collaborators in innovation-led export growth. In our methodology we utilize our experts’ in depth understanding on the Finnish operational environment and innovation system, excellent knowledge of Team Finland actors and recent […]

Henkilöstöpalveluyritysten digitalisaatio (Etlatieto Oy)

Tulevaisuudessa lähes kaikki henkilöstöpalveluyrityksen toiminnot ovat todennäköisesti digitaalisia. Digitaalisessa taloudessa kilpailu yleensä ottaen kovenee, ja sen tuloksena toimialat saattavat keskittyä johtavien alustojen ympärille. Suomenkin henkilöstöpalveluihin varmasti nousee yksi tai muutama johtava teknologia-alusta joko suomalaisella tai ulkomaisella osaamisella. Toimialan rakenne ja toiminta saattavat siis muuttua merkittävästi seuraavien muutaman vuoden aikana. Henkilöstöpalveluyritykset ovat myös koko kansantalouden digitalisaatiossa […]

Blockchains Boosting Finnish industry (BOND)

Finnish blockchain ecosystem consisting of public sector, research organisations and companies fully exploits the potential of blockchain technology in their research, business and technology portfolio. Finnish blockchain development and solutions are internationally competitive and well-known. The overall objective of the project is to form an understanding of blockchain tools, technologies, solutions and business possibilities in […]

Työ ja vauraus digitaalisten alustojen aikakaudella

Englanninkielinen hanke Work and Wealth in the Era of Digital Platforms (lyhenne: BRIE-ETLA 2015-2018) tutkii digitaalisten alustojen implikaatioita yritysten liiketoimintastrategioille ja kansallisvaltioiden harjoittamalle politiikalle. Kyseessä on Berkeleyn yliopiston kampuksella sijaitsevan BRIEn, The Berkeley Roundtable on the International Economyn, ja Etlan yhteishanke. Tekesin ohella hanketta tulevat Teknologiateollisuus ry, Nordea Suomi, Vision+ ja Wärtsilä. Digitaalisella alustalla tarkoitetaan […]