Tieto, teknologia

Henkilöstöpalveluyritysten digitalisaatio (Etlatieto Oy)

Tulevaisuudessa lähes kaikki henkilöstöpalveluyrityksen toiminnot ovat todennäköisesti digitaalisia. Digitaalisessa taloudessa kilpailu yleensä ottaen kovenee, ja sen tuloksena toimialat saattavat keskittyä johtavien alustojen ympärille. Suomenkin henkilöstöpalveluihin varmasti nousee yksi tai muutama johtava teknologia-alusta joko suomalaisella tai ulkomaisella osaamisella. Toimialan rakenne ja toiminta saattavat siis muuttua merkittävästi seuraavien muutaman vuoden aikana. Henkilöstöpalveluyritykset ovat myös koko kansantalouden digitalisaatiossa […]

Digitalisaation vaikutukset tuottavuuteen, hyvinvointiin ja talouspolitiikan asetteluun (Etlatieto Oy)

Bruttokansantuote on yksinkertaisimmillaan markkinatuotannon mittari – ja se onnistuu tässä tehtävässään edelleen varsin mallikkaasti. Perinteisesti sitä on kuitenkin tulkittu laajemmin ja BKT:tä per capita hyödynnetään laajasti antamaan osviittaa yleisestä hyvinvoinnin tasosta. Tässäkin tehtävässään se on onnistunut kohtalaisesti, erityisesti kun tarkastelua täydennetään esimerkiksi tulonjakoa kuvaavilla mittareilla. Digitalisaation yleistyessä bruttokansantuotteen perinteinen ennustearvo näyttää kuitenkin heikentyneen. Esimerkiksi Welfens […]

Blockchains Boosting Finnish industry (BOND)

Finnish blockchain ecosystem consisting of public sector, research organisations and companies fully exploits the potential of blockchain technology in their research, business and technology portfolio. Finnish blockchain development and solutions are internationally competitive and well-known. The overall objective of the project is to form an understanding of blockchain tools, technologies, solutions and business possibilities in […]

Suomen kasvuedellytysten vahvistaminen globaaleja kilpailukykyanalyyseja hyödyntäen (Etlatieto Oy) [Valmistunut]

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Suomen kilpailukykyä ja sen muutoksia systemaattisesti ja kustannustehokkaasti seuraava työkalu. Lisäksi hankkeessa tuotetaan katsaus Suomen nykyiseen kilpailukykyyn olemassa olevien mittarien pohjalta. Työkalu toteutetaan kartoittamalla ja analysoimalla käytössä olevia kilpailukykyvertailuita ja -mittaristoja, joiden pohjalta rakennetaan Suomen olosuhteisiin räätälöity, indikaattoripatteristo-muotoinen kilpailukykyanalyysityökalu. Työkalun avulla voidaan arvioida sekä Suomen heikkouksia ja vahvuuksia erityisesti pk-toimintaympäristössä, että […]

Työ ja vauraus digitaalisten alustojen aikakaudella

Englanninkielinen hanke Work and Wealth in the Era of Digital Platforms (lyhenne: BRIE-ETLA 2015-2018) tutkii digitaalisten alustojen implikaatioita yritysten liiketoimintastrategioille ja kansallisvaltioiden harjoittamalle politiikalle. Kyseessä on Berkeleyn yliopiston kampuksella sijaitsevan BRIEn, The Berkeley Roundtable on the International Economyn, ja Etlan yhteishanke. Tekesin ohella hanketta tulevat Teknologiateollisuus ry, Nordea Suomi, Vision+ ja Wärtsilä. Digitaalisella alustalla tarkoitetaan […]

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella

Englanninkielinen Smart Work in Platform Economy (lyhenne: SWiPE) on Suomen Akatemian ja Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, jossa tutkitaan digitaalisuuden tuoreimpien ilmenemismuotojen vaikutusta ihmistyön sisältöön, laatuun ja määrään sekä näiden implikaatiota koulutusjärjestelmälle, organisaatiorakenteille ja yrittäjyydelle. Työn sisältö, muodot sekä työn tekemisen ja yrittäjyyden tavat ovat murroksessa globaalin talouden muutosten sekä uusien teknologioiden ja alustojen myötä. Muuttuvat […]