Organisaatio: neljä tutkimusaluetta

Etlan toiminnan peruslinjat määrittää hallitus, joka kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Hallituksessa on 8–11 jäsentä, jäseninä on sekä elinkeinoelämän vaikuttajia että laajan tutkimuskokemuksen omaavia henkilöitä. Hallituksen puheenjohtaja on Carl Haglund.

Käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja, vuoden 2019 maaliskuusta Aki Kangasharju.

Etla on organisoitunut tutkimusteemojen perusteella 4 tutkimusryhmään sekä niitä tukevaan tukitoimintoon. Etlalla on kaksi tytäryhtiötä: Etlatieto Oy valikoituja projektitutkimuksia varten ja Taloustutkimus Oy julkaisujen kustantamista varten.

Kannatusyhdistyksen hallitus

Carl Haglund, pj.
Timo Ahopelto
Satu Huber
Kari Jordan
Johanna Lamminen
Timo Lappalainen
Paul Lillrank
Pekka Lundmark
Veli-Matti Mattila
Björn Wahlroos


ETLA Senior Fellows

Etla on kutsunut tutkimusprojekteihin osallistuvia ansioituneita ulkopuolisia tutkijoita ETLA Senior Fellow’eiksi.


Etlalla on laajaa säännöllistä ja hankekohtaista yhteistyötä sekä koti- että ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yksittäisten tutkijoiden kanssa, ml. muiden tieteenalojen tutkijat.

Laitos on jäsenenä suhdanne-ennusteita tekevien tutkimuslaitosten liitossa AIECE:ssa, talouspolitiikkaa tutkivien tutkimuslaitosten ENEPRI-verkostossa sekä euroalueen suhdannekehitystä ennustavassa ja talouspolitiikkaa arvioivassa EUROFRAME-verkostossa.