Organisaatio: neljä tutkimusryhmää

Etlan toiminnan peruslinjat määrittää hallitus, joka kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Hallituksessa on 8–11 jäsentä, jäseninä on sekä elinkeinoelämän vaikuttajia että laajan tutkimuskokemuksen omaavia henkilöitä. Hallituksen puheenjohtaja on Carl Haglund.

Käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja, vuoden 2019 maaliskuusta Aki Kangasharju.

Etla on organisoitunut tutkimusteemojen perusteella 4 tutkimusryhmään sekä niitä tukevaan tukitoimintoon. Etlalla on kaksi tytäryhtiötä: Etlatieto Oy valikoituja projektitutkimuksia varten ja Taloustutkimus Oy julkaisujen kustantamista varten.

Kannatusyhdistyksen hallitus

Carl Haglund, pj.

Veli-Matti Mattila, vpj.
Timo Ahopelto
Harri Broman
Ilkka Hämälä
Johanna Lamminen
Pekka Lundmark
Paul Lillrank
Marjo Miettinen
Kai Telanne
Björn Wahlroos.


ETLA Senior Fellows

Etla on kutsunut tutkimusprojekteihin osallistuvia ansioituneita ulkopuolisia tutkijoita ETLA Senior Fellow’eiksi.

Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI