Organisaatio: neljä tutkimusryhmää

Etlan toiminnan peruslinjat määrittää hallitus, joka kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Hallituksessa on 8–11 jäsentä, jäseninä on sekä elinkeinoelämän vaikuttajia että laajan tutkimuskokemuksen omaavia henkilöitä. Hallituksen puheenjohtaja on Carl Haglund.

Käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja, vuoden 2019 maaliskuusta Aki Kangasharju.

Etla on organisoitunut tutkimusteemojen perusteella 4 tutkimusryhmään sekä niitä tukevaan tukitoimintoon. Etlalla on kaksi tytäryhtiötä: Etlatieto Oy valikoituja projektitutkimuksia varten ja Taloustieto Oy julkaisujen kustantamista varten.

Kannatusyhdistyksen hallitus

Carl Haglund, pj.

Veli-Matti Mattila, vpj.
Timo Ahopelto
Harri Broman
Ilkka Hämälä
Johanna Lamminen
Pekka Lundmark
Marjo Miettinen
Kai Telanne
Björn Wahlroos
Johanna Wallenius


Etlatieto Oy

Etlan tytäryhtiö Etlatieto Oy on täysin ulkopuolisella projektirahoituksella toimiva tutkimusyksikkö, joka tekee lähinnä empiiristä yritys- ja toimialatutkimusta sekä erityisprojekteja. Etlatieto on erityisen kiinnostunut tarttumaan nouseviin ilmiöihin ja maailmantalouden muutoksiin sekä niiden vaikutuksiin.

Etlatiedon toimitusjohtaja on Jyrki Ali-Yrkkö. Etlatiedossa käynnissä olevista tutkimuksista on tietoa sivulla Yritysten uudistuminen.


ETLA Senior Fellows

Etla on kutsunut tutkimusprojekteihin osallistuvia ansioituneita ulkopuolisia tutkijoita ETLA Senior Fellow’eiksi.