Ennusteet

Ennusteet

Makrotalous, kansainvälinen talous ja suhdanteet -tutkimusohjelmassa toimiva ennusteryhmä seuraa ja ennakoi taloudellista kehitystä ja raportoi siitä julkaisuissaan, arvioi talouspolitiikan vaikutuksia ja kehittää ennustetyön menetelmiä.

Viime vuosina Etla on keskittynyt erityisesti kansainvälisen talouden ja Suomen eri toimialojen seurantaan. Talouden ennustamisessa käytetään useita malleja ja laskentajärjestelmiä. Kotimaan talouden ennustamisessa apuna ovat muun muassa Etlan kokonaistaloudellinen malli, yksityiskohtainen kansantalouden tilinpitoon pohjautuva laskentakehikko ja panos-tuotos –malli, jota käytetään toimialaennusteiden laadinnassa. Kansainvälisen talouden ennusteet tehdään englantilaisella NiGEM-mallilla.

Ennustetoimen tärkeimpiä julkaisuja ovat Suhdanne, joka ilmestyy kaksiosaisena vuosikirjana, sekä kuukausittain ilmestyvä Suhdannenäkymät-raportti.

Suhdanne on saatavissa sekä maksullisena painotuotteena että ilmaisena verkkoversiona.Suhdannenäkymät-raportti on maksullinen.

Kunkin Suhdanteen ilmestymisen jälkeen laaditaan yksityiskohtainen toimialaraportti, joka julkaistaan ilmaisena verkkoversiona.

Etlan ennustetoiminnasta vastaa ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Etlan tietokantaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Eija Kauppi: eija.kauppi@etla.fi.

ETLA TIETOKANTA