Ennusteet

Etlan ennusteryhmä seuraa ja ennakoi taloudellista kehitystä ja raportoi siitä julkaisuissaan, arvioi talouspolitiikan vaikutuksia ja kehittää ennustetyön menetelmiä.

Viime vuosina Etla on keskittynyt erityisesti kansainvälisen talouden ja Suomen eri toimialojen seurantaan. Talouden ennustamisessa käytetään useita malleja ja laskentajärjestelmiä.

Kotimaan talouden ennustamisessa apuna ovat muun muassa Etlan kokonaistaloudellinen malli, yksityiskohtainen kansantalouden tilinpitoon pohjautuva laskentakehikko ja panos-tuotos –malli, jota käytetään toimialaennusteiden laadinnassa. Kansainvälisen talouden ennusteet tehdään englantilaisella NiGEM-mallilla.

Lue tuorein Suhdanne | Ennuste

 Kevään Ennuste 2024

Etla-tietokanta – yli 40 000 numeerista aikasarjaa Suomen ja muiden maiden talouden kehityksestä sekä talousennusteita

Etla-tietokantaan on kerätty tietoa kymmenistä eri lähteistä, keskeisinä Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Eurostat. Tietoja löytyy myös muun muassa raaka-aineiden hintakehityksestä. Tietokantaa käytetään Internetin avulla ja tarvittavat aikasarjat voi siirtää käyttäjän taulukkolaskentaohjelmaan. Tietokannan käyttämiseen tarvitaan salasana.

Lisätietoja antaa Eija Kauppi