Prognosverksamhet

ETLAs forskningsgrupp Makroekonomi och den offentliga ekonomin innefattar också en prognosgrupp, som observerar och förutspår utvecklingen i den internationella och den inhemska ekonomin, samt rapporterar om dem i sina publikationer. Prognosgruppen utvärderar även resultaten av den ekonomiska politiken, och utvecklar prognosmetoder.

Nyligen har ETLA fokuserat sig på observering av den internationella ekonomin och Finlands näringsgrenar. För att förutspå ekonomisk utveckling använder ETLA ett antal modeller och beräkningsramar. Den inhemska utvecklingen förutspår ETLA med hjälp av egna modeller om makroekonomin och diverse näringsgrenar, samt en modell som har utvecklats för att uppskatta ekonomins tillväxtutsikter på längre sikt. För att förutspå den internationella utvecklingen använder ETLA NiGEM, en global ekonometrisk modell, som det London-baserade forskningsinstitutet NIESR (National Institute of Economic and Social Research) har utvecklat.

Prognosgruppens viktigaste publikation är Suhdanne, som utkommer två gånger om året (i mars och i september) och innehåller ETLAs prognos för den internationella och den inhemska ekonomin.

ETLA är medlem i AIECE, som är de europeiska konjunkturinstitutens sammanslutning, och i EUROFRAME, nätverket av tio ledande ekonomiska forskningsinstitut i Europa.

Prognosgruppen leds av prognoschef Päivi Puonti.