Organisationen: fyra forskningsområden

Riktlinjerna för Etlas verksamhet fastställs av styrelsen, som samlas 4–5 gånger per år. Styrelsen består av 8–10 medlemmar. Bland dem finns både inflytelserika personer från näringslivet och personer med gedigen forskningserfarenhet. Carl Haglund är styrelsens ordförande.

Den praktiska verksamheten leds av verkställande direktören, Aki Kangasharju från och med mars 2019.

Etla är på basen av forskningsteman organiserad i 4 forskningsgrupper och för dessa behövliga stödfunktioner. Etla har två dotterbolag: Etlatieto Oy för utvald projektforskning och Taloustieto Oy.

Understödsföreningens styrelse

Carl Haglund, ordf.
Veli-Matti Mattila v. ordf.
Timo Ahopelto
Harri Broman
Ilkka Hämälä
Johanna Lamminen
Pekka Lundmark
Marjo Miettinen
Kai Telanne
Björn Wahlroos


Etlatieto Oy Ltd

Etlatieto Oy är Etlas forskningsenhet som verkar helt med utomstående projektfinansiering och som utför främst empirisk företags- och branschforskning. Etlatieto är speciellt intresserade av att ta tag i framväxande fenomen och förändringar i världshandeln samt deras effekter.

Etlatietos verkställande direktör är Jyrki Ali-Yrkkö.


ETLA Senior Fellows

Etla har kallat framstående utomstående forskare som deltar i forskningsprojekt för ETLA Senior Fellows.