Organisationen: fyra forskningsområden

Riktlinjerna för Etlas verksamhet fastställs av styrelsen, som samlas 4–5 gånger per år. Styrelsen består av 8–10 medlemmar. Bland dem finns både inflytelserika personer från näringslivet och personer med gedigen forskningserfarenhet. Carl Haglund är styrelsens ordförande.

Den praktiska verksamheten leds av verkställande direktören, Aki Kangasharju från och med mars 2019.

Etla är på basen av forskningsteman organiserad i 4 forskningsgrupper och för dessa behövliga stödfunktioner. Etla har två dotterbolag: Etlatieto Oy för utvald projektforskning och Taloustutkimus Oy som ger ut publikationer.

Understödsföreningens styrelse

Carl Haglund, ordf.
Veli-Matti Mattila v. ordf.
Timo Ahopelto
Ilkka Hämälä
Johanna Lamminen
Timo Lappalainen
Paul Lillrank
Pekka Lundmark
Marjo Miettinen
Jaana Tuominen
Björn Wahlroos


ETLA Senior Fellows

Etla har kallat framstående utomstående forskare som deltar i forskningsprojekt för ETLA Senior Fellows.


Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI