Etla - forskning till stöd för beslutsfattande

Forskningen bedrivs i fyra forskningsgrupper

Etla utför tillämpad ekonomisk forskning gällande frågor som är viktiga ur den finska ekonomin och särskilt näringslivets synvinkel.


Mera om forskningarna finns på finska och på engelska.

Forskningen fokuserar på två teman

Tema 1: Effekterna av den ekonomiska politiken. Syftet är att ge information om hur den ekonomiska politiken kan främja konkurrens och driftsvillkor i Finland och förbättra den finländska produktions konkurrenskraft på världsmarknaden.

Tema 2: Effekten av drivande krafter (megatrender). Forskningen fokuserar på effekterna av de viktigaste drivande krafter (megatrender) på företagets driftsvillkor och ramvillkor i finsk ekonomisk politik