Forskning

ETLA forskar i företagens framgång, ekonomisk tillväxt, strukturell förändring och välfärdsamhälle inom fyra olika forskningsprogram och i dotterbolaget Etlatieto Oy:

Mera detaljerad information finns under menyradens rubrik ”Om ETLA” på sidan ”Organisation”.