Tillväxt, internationell handel och konkurrens

Tillväxt, internationell handel och konkurrens

Forskningen undersöker konkurrensens roll i ekonomin. Hur fungerar marknader och hur påverkar reglering och offentlig sektor företagsstrategier och marknadsdynamik? Ett särskilt fokus kommer att vara på hur digitalisering och datamarknaden påverkar företagen och konkurrensen mellan dem. Forskning utforskar också skälen till att förklara exportföretagens framgång, liksom effekterna av förändringar i handelspolitiken på ekonomin.

Mera om forskningarna finns på finska och på engelska.