• Den ökande digitaliseringens effekter på människoarbetets mängd, kvalitet och innehåll
  • Beaktandet av digitaliseringens effekter i företagsstrategierna och politiken
  • Effekten av de globala värdekedjorna på Finlands och finländarnas konkurrenskraft
  • Uppstartsföretagens roll i förnyandet av ekonomin

Forskningsprogrammet behandlar de effekter som skapandet, uppkomsten och tillämpningen av ny kunskap har på företagen, branscherna och samhället. Föremål för intresse är ofta den diskontinuitet och de förändringar som är förknippade med den teknologiska utvecklingen. Många av forskningsprojekten i programmet är starkt tvärvetenskapliga. Inom nästan varje projekt förekommer samarbete med företag eller andra intressentgrupper.

I undersökningarna granskas bland annat effekterna av digitaliseringens senaste uttrycksformer på människoarbetets innehåll, kvalitet och mängd samt digitaliseringens effekter på det finländska samhället. Ett exempel på den digitala omvälvningen är uppkomsten av digitala arbetsmarknader. Inom programmet undersöks bland annat motiv och inkomstbildning för personer som arbetar på plattformen UpWork.

Etlas forskningssamarbete sedan 2001 med Berkeley universitet om digitaliseringens företagsekonomiska och samhälleliga effekter fortsätter.

Inom programmet undersöks även de globala värdekedjorna, som exempel forskning i anslutning till Brexit om de indirekta sambanden som uppkommit mellan Finland och Storbritannien genom värdekedjor.