Förnyelse av företag

Förnyelse av företag

Forskningsprojekten handlar om förnyelse av företag, industrier och ekonomi. Fokus ligger ofta på diskontinuiteter och förändringar relaterade till globalisering och teknisk utveckling. Många av projekten är starkt tvärvetenskapliga. Nästan alla projekt involverar samarbete med företag eller andra intressenter.

Mera om forskningarna finns på finska och på engelska.