ETLAs personal består av över fyrtiotal anställda. Cirka trettio av dem är sysselsatta i forskningsprojekt och prognosverksamhet. Ett tiotal anställda tar hand om kontorssarbeten, biblioteket samt olika ADB-uppgifter.

Utöver den permanenta personalen och tillförordnade projektforskare arbetar årligen vid ETLA också ett antal deltidsanställda samt studenter, gästforskare och ekonomer från högskolor, universitet och sponsorerande organisationer.

Forskare