Rouvinen, Petri

Rouvinen, Petri

Forskningsrådgivare

Ph.D

050 367 3474

ETLA

Digitalisering, innovations, industripolitik

Ladda ner i högresolution

Författare till följande publikationer