Kontaktuppgifter

ETLA

Näringslivets forskningsinstitut
Arkadiagatan 23 B
00100 HELSINGFORS

ETLAs e-postadresser är av formen förnamn.efternamn@etla.fi

Telefon

Växel: +358-9-609 900
Forskarnas direkttelefonnummer är tillgängliga via personal-sidan.

Faktureringsadress

Nätfaktureringsadress: 003702110676
Y-tunnus: 0211067-6
Nätfaktureringsoperatör: Basware
Operatörens förmedlarkod: BAWCFI22

Pappersräkning

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA,
PL 410, 00026 BASWARE