Etla forskar, gör prognoser och utvärderar

Näringslivets forskningsinstitut (Etla) utför tillämpad ekonomisk forskning gällande frågor som är viktiga ur Finlands synvinkel. Forskningens tyngdpunktsområden är produktiviteten och de faktorer som påverkar dess tillväxt, arbetsmarknadernas funktion och den totalekonomiska balansen inkl. en hållbar skötsel av den offentliga ekonomin. Etla följer med den ekonomiska utvecklingen och gör upp ekonomiska prognoser samt utvärderar och kommenterar den ekonomiska politiken. Etla är en privat, icke-vinstsyftande allmännyttig organisation.

 

Resultaten av forskningsarbetet är offentliga och de rapporteras i flera olika former: som böcker eller forskningsrapporter, artiklar med sikte på vetenskapliga journaler i Working papers –serien, och korta aktuella rapporter i ETLA Brief –serien. Den makroekonomiska konjunkturprognosen uppgörs två gånger i året.

Forskning Publikationer

Etla har cirka 40 anställda, varav tre fjärdedelar är nationalekonomer. Majoriteten av forskningspersonalen har doktorsutbildning. Vi samarbetar mycket med andra inhemska och utländska forskningsinstitut och även med andra forskare än ekonomer.

Vår personal

Huvudteman för Etlas forskning

Läs mer

  1. Ekonomiska politikens effekter
  2. Megatrendernas effekter