Kolumn

Suhdanne

What is the worth of a brand?

> Läs mera

Aktuellt

ETLA förutspår: Den offentliga ekonomin är i balans senast nästa år

20.3.2018

Finlands ekonomiska tillväxt är fortsättningsvis stark. Den offentliga ekonomin fås i balans senast nästa år och regeringen håller på att komma mycket nära sitt sysselsättningsmål. Enligt Etlas konjunkturprognos som getts ut idag, ökar Finlands totalproduktion i år med 2,8 procent, vilket betyder att 2008 års produktionsnivå överskrids. Etla uppskattar att den ekonomiska tillväxten nästa år blir 2,4 procent.

› Mera...

Träffar i medier