Ali-Yrkkö, Jyrki

Ali-Yrkkö, Jyrki

Forskningsdirektör, ETLA & versktällande direktör, Etlatieto

Författare till följande publikationer