Riukula, Krista

Riukula, Krista

Forskare (på mammaledighet 7.6.2024–)

DSc (Ekon)

040 744 6261

ETLA

Arbetsmarknad, utbildning, kunskap

Ladda ner CV Ladda ner i högresolution

Författare till följande publikationer