Kulvik, Martti

Kulvik, Martti

Forskningschef
Alterneringsledighet till 13.5.2023

MD, MBA

041 543 3342

ETLA, Etlatieto Ab

Hälsa, värdekedjor, social- och hälsovårdsreform (sote)

Ladda ner i högresolution

Författare till följande publikationer