Kulvik, Martti

Kulvik, Martti

Tutkimuspäällikkö (Etlatieto), tutkija (Etla)
Vuorotteluvapaalla 13.5.2023 asti.

MD, MBA

041 543 3342

ETLA, Etlatieto Oy

Terveys, arvoketjut, sote

Lataa korkearesoluutioinen kuva

Kirjoittajana julkaisuissa