Terveysteknologia ja tutkiva lääkeala Suomen taloudessa

Tiivistelmä

Kirja raportoi taloustutkimuksen työkaluin Suomen tutkivan lääkealan ja terveysteknologian ekosysteemiä vuodesta 2008 vuoteen 2018. Kehitys on ollut vaikuttavaa. Lääke- ja terveysteknologia on viime vuosina työllistänyt tasaisesti korkeasti koulutettua työvoimaa, nostanut työvoimakustannuksiaan eli maksettuja palkkoja ja lisännyt työvoiman tuottavuutta. Yhdessätoista vuodessa ekosysteemin tuottama reaalinen arvonlisä nousi 80 prosenttia ja on nyt 2,4 miljardia euroa. Samana ajanjaksona maamme koko yrityssektorin arvonlisä laski 3 prosenttia. Terveysteknologia-alalla keskisuuret yritykset ovat vetäneet arvonlisän ja liikevaihdon kasvua, lääkealalla suuret yhtiöt. Ulkomaisilla yrityksillä on ollut kasvussa keskeinen rooli kummallakin alatoimialalla. Merkkinä suomalaisen osaamisen kilpailukyvystä menestyviä yhtiöitämme on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen jatkaen toimintaa Suomessa. Tutkiva lääkeala on napannut Suomelle kasvavia osuuksia kansainvälisestä lääketuotannon arvoketjusta. Suomen vahvuuksiksi on jo 90-luvulla tunnistettu poikkeuksellisen matalan kynnyksen yhteistyö potilaiden, viranomaisten, klinikoiden, yliopistojen ja yhtiöiden välillä. Ekosysteemiä valmisteltiin määrätietoisesti, ja tulokset viittaavat rohkean politiikan onnistumiseen. Menestyäkseen vastakin lääke- ja terveysteknologia vaatii uusia panostuksia ja yhteistyön jatkumista. Suomesta kannattaa, ja on mahdollista, luoda tulevaisuudessakin maa, jonne globaalitkin jätit haluavat asettua ja sijoittaa tuotannon lisäksi tutkimus- ja kehitystoimintaansa.

The Health Technology and Research-oriented Pharmaceutical Sector in the Finnish Economy

Summary

This book describes the Finnish research-oriented pharmaceutical and health technology ecosystem: what it includes and how it has performed from year 2008 up to 2018. To this end, we combine economic tools with expert insights. The development has been impressive. During the last few years, the drug and health technology sector has employed highly skilled labour, paid higher salaries and simultaneously increased labour productivity. Added value has risen 80 percent to an all-time high of 2,4 billion euros, while the entire Finnish industry landed at 3 percent negative growth for the same eleven-year period. Health technology’s medium-sized firms and research-oriented drug industry’s large companies have led the ecosystem’s development, with foreign owned enterprises playing a central role. Successful Finnish companies have been acquired by international firms, with operations continuing in Finland – a sign of competitive Finnish know-how. The research-oriented drug companies have captured larger parts of the global value chain to Finland. Low threshold cooperation between patients, authorities, clinics, universities, and companies has been recognized as something inherent to the Finnish culture of trust. The emergence and growth of the ecosystem has been supported consistently, and this book’s results suggest that the bold policy has turned out well. However, to ensure further success, the research-oriented drug and health technology sector probably calls for new investments and continuing cooperation. It seems both worthwhile and feasible to aim at Finland remaining an attractive site both for high quality manufacturing and successful R&D, be the company small or a global giant.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Terveysteknologian jalanjälki Suomessa (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA B 280
Päiväys
17.02.2021
Avainsanat
Lääkeala, Terveysteknologia, Toimialatutkimus, Suomi, Kilpailukyky
Keywords
Pharmaceutical industry, Health technology, Added value, Finland, Competitiveness, Global value chain
ISSN
0356-7443
ISBN
978-951-628-739-6 (nid.)
978-951-628-740-2 (pdf)
Sivuja
122
Hinta
25 €
Kieli
Suomi