Terveysteknologian jalanjälki Suomessa (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Lääketeollisuuden tutkimussäätiö

Tutkimuksesta vastaa:

Terveysteknologian jalanjälki Suomessa (Etlatieto Oy)

Terveysteknologian jalanjälki Suomessa (Etlatieto Oy)

Hankkeessa tarkastellaan tutkimuslähtöisten terveystoimialayhtiöiden kokonaismerkitystä Suomen taloudelle. Alan nykytilanne arvioidaan ja liitetään vuosikymmenen kehityskaareen. Lisäksi luodaan tulevaisuuden skenaarioita politiikkaimplikaatioineen.

Tutkimuksessa syväporaudutaan lääketoimialaan, josta osoitetaan uudella metodiikalla sen arvonluontikytkennät kotimaassa ja kansainvälisesti, etsitään menestykseen vaikuttaneita tekijöitä, sekä arvioidaan toimintaedellytyksiä tulevaisuuden geeni- ja potilastietomaailmassa.

Tutkimus koostuu seuraavista osioista:

  • Tutkimuslähtöiset terveysalan yhtiöt toimialana
  • Suomessa toimivien lääkeyhtiöiden arvonluontivaikutukset
  • Tulevaisuuden skenaariot
  • Strateginen pohdinta ja politiikkaimplikaatiot

Hankkeen lopputuloksena syntyy raportti, jossa kuvataan tutkimuslähtöisten terveystoimialayhtiöiden nykytilanne kokonaisuutena ja alatoimialaoittain, sekä kehityskaaret vuosituhannen alusta. Tilastojen sallimissa ulottuvuuksissa kuvataan myös alan kansantaloudellista merkitystä sekä kilpailukykyä.

Lääkealasta tehdään syventävä erityisanalyysi, joka avaa toimialan kansallisen ja kansainvälisen arvoketjun. Raportissa pohditaan myös, mitä rakenteellisia muutoksia on tapahtumassa alan sisällä nyt ja tulevaisuudessa, sekä tehdään kooste alan tulevaisuutta laajemmin haarukoivasta skenaariotyöpajasta.

Tutkimuksesta vastaa: