Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi

Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi

Hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää työllisyyden parantamista päätösperäisin toimin.

Työllisyysasteen nostaminen onnistuu vain, jos toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttavia. Toimenpiteet voivat liittyä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työttömyysturvajärjestelmään, työkyvyttömyyteen liittyviin etuusjärjestelmiin tai verotukseen. Näitä toimenpiteitä koskevaa tutkimustietoa ei kuitenkaan ole koottu yhteen päätöksenteon tueksi eikä käytössä ole selkeitä tutkimukseen perustuvia politiikkasuosituksia.

Hankkeessa luodaan katsaus kansainväliseen ja kotimaiseen kirjallisuuteen työvoimapolitiikan työllisyysvaikutuksista ja muotoillaan politiikkajohtopäätökset tämän tutkimustiedon perusteella. Hanke kattaa laajasti työvoimapolitiikan eri alueet ja kiinnittää huomioita myös osatyökykyisiin.

Aktiivisen työvoimapolitiikan ja työttömyysturvan osalta tukeudutaan kansainvälisiin meta-analyyseihin ja katsauksiin, joita täydennetään tuoreimmalla tutkimuksella myös kotimaisen tutkimuksen osalta.

Osatyökyvyttömyyteen ja työkyvyttömyyteen liittyvien etuusjärjestelmien osalta pääpaino on pohjoismaisissa arviointitutkimuksissa, jotka ovat poliittisen päätöksenteon kannalta olennaisimpia. Verotuskysymyksissä hyödynnetään kansainvälisiä kirjallisuuskatsauksia keskeisimpien teemojen osalta.

Tarkasteluja täydennetään suomalaisia politiikkatoimenpiteitä koskevilla tutkimuksilla. Kaikkien osioiden kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota tutkimusten laatuun, tulosten uskottavuuteen ja soveltuvuuteen Suomeen. Katsauksessa keskitytään arviointitutkimusten tuloksiin eikä esitellä yksityiskohtaisesti eri maiden järjestelmiä.

Etla tekee tutkimuksen yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Pellervon taloustutkimus PTTn kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: