Aktiivisen työvoimapolitiikan mahdollisuudet työllisyysasteen kasvattamisessa

Tiivistelmä

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuuden parantamista. Kirjoituksessa käydään läpi mitä taloustieteellinen tutkimuskirjallisuus kertoo aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuudesta työttömien työnhakijoiden työllistymiseen ja minkälaisia sivuvaikutuksia aktiivisella työvoimapolitiikalla voi olla. Sivuvaikutuksia on tutkittu vielä vähän, mutta niillä on merkittävä rooli aktiivisen työvoimapolitiikan työllisyysvaikutuksille.

Kirjoituksessa käydään myös läpi sitä, miten aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteiden toteutuksella voidaan vaikuttaa sen työllisyysvaikutuksiin. Lopuksi nostetaan esille aihepiirejä, joista tarvittaisiin enemmän tutkimusta aktiivisen työvoimapolitiikan kehittämiseksi.

Työpoliittinen aikakauskirja, 63(3): 8–18.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Päiväys
15.10.2020
Sivuja
11
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
julkaisut.valtioneuvosto.fi