Etla tutkii, ennustaa ja arvioi

Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon taloustutkimuslaitos. Etla tekee riippumatonta, soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta Suomen elinkeinoelämän ja kansantalouden kannalta keskeisistä kysymyksistä.

Tutkimuksen teemat

 1. Talouspolitiikan vaikutukset. Miten talouspolitiikalla voidaan edistää markkinoiden toimintaa ja yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa sekä parantaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla?
 2. Muutosvoimien vaikutukset. Mitkä ovat keskeisten muutosvoimien vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja Suomen talouspolitiikan reunaehtoihin?

Etla ennustaa

Etlan talousennuste ilmestyy kahdesti vuodessa (suhdanne.fi). Lisäksi kahdesti vuodessa julkaistaan myös ennuste toimialojen kehityksestä. Lisäksi Etla julkaisee ennustetta Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sekä Suomen kustannuskilpailukyvystä. Kuukausiraportti täydentää Etlan Suhdanne-ennustetta. Se tulkitsee ytimekkäästi tärkeimmät talousluvut sekä kertoo kuukausittain päivitetyn talouden tilan ja lähikuukausien suunnan. Kuukausiraportti uudistuu ja sen ilmestyminen alkaa vuoden 2024 aikana. Voit katsoa vanhoja raportteja (www.etla.fi/kuukausiraportti) .

Tutkimusta päätöksenteon tueksi

Etlan tutkijat ovat asiantuntijoina ministeriöiden ja muiden tahojen työryhmissä, antavat lausuntoja, ovat kuultavina eduskunnan valiokunnissa sekä pitävät esityksiä tieteellisissä seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa.

Osaava henkilöstö

Etlassa työskentelee noin 40 henkilöä, joista valtaosa on taloustieteen tohtoreita.

Etlan toimintaa ylläpitää kannatusyhdistys, jonka rahoitus kattaa noin kolmanneksen kokonaiskuluista. Valtaosa tutkimusrahoituksesta saadaan projektirahoituksena yksittäisiin tutkimushankkeisiin. Tutkimushankkeita ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Business Finland, valtioneuvosto, eri ministeriöt, säätiöt ja EU-komissio.

Etlalla on kaksi tytäryhtiötä: projektitutkimusyksikkö Etlatieto Oy ja Taloustieto Oy.

Etlalla ja Elinkeinoelämän valtuuskunnalla (EVA) on yhteinen hallitus, toimitusjohtaja ja taloushallinto.

Lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen lausunnot@etla.fi.

Toimiva ja hyvinvoiva Suomi

Suomalaisten työpaikat, hyvinvointi ja vauraus perustuvat menestyvälle yritystoiminnalle. Kilpailukykyinen toimintaympäristö edellyttää markkinatalouden edellytysten vahvistamista ennustettavalla talouspolitiikalla, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tuottaa taloustieteen keinoin tietoa Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä ja vaikuttaa Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan.


Kansainvälisyys

Etla on muun muassa Euroopan suhdannelaitosten liiton (AIECE) ja talouspolitiikkaa tutkivien eurooppalaisten tutkimuslaitosten verkoston (ENEPRI) sekä euroalueen suhdannekehitystä ennustavan ja talouspolitiikkaa arvioivan EUROFRAME-verkoston ainoa suomalainen jäsen.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan Etlan kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.


Kannatusyhdistyksen jäsenet

   • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
   • Työnantajain ja Teollisuuden Keskusliiton (TT) -säätiö
   • Finanssiala ry
   • Kaupan Liitto ry
   • Metsäteollisuus ry
   • Teknologiateollisuus ry

Etlan vuosikertomus