Etla tutkii, ennustaa ja arvioi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) tekee soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä: miten talouspolitiikalla voidaan edistää yritysten välistä kilpailua ja toimintaedellytyksiä Suomessa sekä parantaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla, mitkä ovat keskeisten muutosvoimien vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja Suomen talouspolitiikan reunaehtoihin?

Etla myös seuraa talouden kehitystä ja laatii talousennusteita sekä arvioi ja kommentoi rohkeasti ja aktiivisesti talouspolitiikkaa.

Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen organisaatio. Toimintaa ylläpitää kannatusyhdistys, jonka rahoitus kattaa vajaan kolmanneksen laitoksen kokonaiskuluista ja muodostaa toiminnan vakaan perustan.

Valtaosa muusta rahoituksesta tulee projektirahoituksena yksittäisiin tutkimushankkeisiin. Tutkimushankkeita ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Business Finland, ministeriöt, säätiöt, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja EU-komissio. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus tieteen edistämiseen kattaa noin 5 prosenttia kuluista.

Etlassa työskentelee runsaat 40 henkilöä, joista kolme neljäsosaa on taloustieteilijöitä. Tutkijoiden enemmistöllä on tohtorin koulutus. Teemme paljon yhteistyötä muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja myös muiden tutkijoiden kuin taloustieteilijöiden kanssa.

Tutkimustyön tulokset ovat julkisia. Laajat tutkimusraportit julkaistaan kirjoina tai tutkimusraportteina, tieteellisiin aikakauskirjoihin tähtäävät artikkelit Working papers -sarjassa, ja lyhyet ajankohtaiset raportit Muistiot-sarjassa. Vuosittain valmistuu 10 – 15 laajempaa tutkimushanketta. Makrotaloudellinen suhdanne-ennuste laaditaan kahdesti vuodessa.

Tutkijat osallistuvat asiantuntijoina erilaisiin ministeriöiden ja muiden tahojen asettamiin työryhmiin, käyvät kuultavina eduskunnan valiokunnissa sekä pitävät esityksiä tieteellisissä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Etlan tutkijat julkaisevat artikkeleita vertaisarvioiduissa taloustieteellisissä aikakauskirjoissa, kirjoittavat artikkeleita ja kolumneja eri tiedotusvälineisiin sekä ovat asiantuntijoina niiden käytettävissä.

Etlalla on kaksi tytäryhtiötä: projektitutkimusyksikkö Etlatieto Oy ja talousalan kirjoja kustantava Taloustieto Oy. Etlalla ja Elinkeinoelämän valtuuskunnalla (EVA) on yhteinen hallitus, toimitusjohtaja ja taloushallinto.

Viestintää Etlassa hoitaa viestintäjohtaja Tytti Sulander. Voit ottaa häneen yhteyttä sähköpostitse: tytti.sulander@etla.fi tai puhelimitse: 040-505 1241.

Lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen lausunnot@etla.fi.

Etlan missio: Toimiva ja hyvinvoiva Suomi

Suomalaisten työpaikat, hyvinvointi ja vauraus perustuvat menestyvälle yritystoiminnalle. Kilpailukykyinen toimintaympäristö edellyttää markkinatalouden edellytysten vahvistamista ennustettavalla talouspolitiikalla, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tuottaa taloustieteen keinoin tietoa Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä ja vaikuttaa Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan.


Kansainvälisyys

Etla on muun muassa Euroopan suhdannelaitosten liiton (AIECE) ja talouspolitiikkaa tutkivien eurooppalaisten tutkimuslaitosten verkoston (ENEPRI) sekä euroalueen suhdannekehitystä ennustavan ja talouspolitiikkaa arvioivan EUROFRAME-verkoston ainoa suomalainen jäsen.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan Etlan kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.


Kannatusyhdistyksen jäsenet

   • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
   • Työnantajain ja Teollisuuden Keskusliiton (TT) -säätiö
   • Finanssiala ry
   • Kaupan Liitto ry
   • Metsäteollisuus ry
   • Teknologiateollisuus ry

Etlan vuosikertomus