Etla tutkii, ennustaa ja arvioi

Etla on itsenäinen, yksityinen, voittoa tavoittelematon taloustutkimuslaitos. Etla tekee riippumatonta, soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta Suomen elinkeinoelämän ja kansantalouden kannalta keskeisistä kysymyksistä.

TUTKIMUKSEN PAINOPISTEET

1. Talouspolitiikan vaikutukset eli miten talouspolitiikalla voidaan edistää yritysten välistä kilpailua ja toimintaedellytyksiä Suomessa sekä parantaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla

2. Muutosvoimien vaikutukset eli mitkä ovat keskeisten muutosvoimien vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja Suomen talouspolitiikan reunaehtoihin.

ETLA ENNUSTAA

Etlan ennusteryhmä tekee vuosittain noin 15 talousennustetta ja -katsausta. Talousennuste julkaistaan kahdesti vuodessa ja sen yhteydessä laaditaan myös ennuste Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä.

Yksityiskohtainen toimialakohtainen ennuste julkaistaan kaksi kertaa vuodessa ja maksullinen Kuukausiraportti kertoo päivitetyn talouden tilan ja lähikuukausien suunnan.

TUTKIMUSTA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI

Etla julkaisee laajat tutkimukset kirjoina tai raportteina, tieteelliset artikkelit Akateemiset julkaisut tai Working papers -sarjoissa, ja lyhyet ajankohtaiset raportit Muistiot-sarjassa. Vuosittain valmistuu 10–15 laajempaa tutkimushanketta sekä kymmenkunta muistiota.

Etlan tutkijat osallistuvat asiantuntijoina ministeriöiden ja muiden tahojen asettamiin työryhmiin, käyvät kuultavina eduskunnan valiokunnissa, kirjoittavat lausuntoja sekä pitävät esityksiä tieteellisissä seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Lisäksi Etlan asiantuntijat ovat laajalti median käytettävissä.

OSAAVA HENKILÖSTÖ

Etlassa työskentelee noin 40 henkilöä, joista valtaosa on taloustieteen tohtoreita. Etla tekee runsaasti yhteistyötä koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja myös muiden alojen tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa

Etlan toimintaa ylläpitää kannatusyhdistys, jonka rahoitus kattaa vajaan kolmanneksen kokonaiskuluista. Valtaosa tutkimusrahoituksesta saadaan projektirahoituksena yksittäisiin tutkimushankkeisiin. Tutkimushankkeita ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Business Finland, valtioneuvosto, eri ministeriöt, säätiöt ja EU-komissio.

Etlalla on kaksi tytäryhtiötä: projektitutkimusyksikkö Etlatieto Oy ja Taloustieto Oy.

Etlalla ja Elinkeinoelämän valtuuskunnalla (EVA) on yhteinen hallitus, toimitusjohtaja ja taloushallinto. Etlan viestinnästä vastaa viestintäjohtaja Tytti Sulander.

Lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen lausunnot@etla.fi.

Etlan missio: Toimiva ja hyvinvoiva Suomi

Suomalaisten työpaikat, hyvinvointi ja vauraus perustuvat menestyvälle yritystoiminnalle. Kilpailukykyinen toimintaympäristö edellyttää markkinatalouden edellytysten vahvistamista ennustettavalla talouspolitiikalla, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tuottaa taloustieteen keinoin tietoa Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä ja vaikuttaa Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan.


Kansainvälisyys

Etla on muun muassa Euroopan suhdannelaitosten liiton (AIECE) ja talouspolitiikkaa tutkivien eurooppalaisten tutkimuslaitosten verkoston (ENEPRI) sekä euroalueen suhdannekehitystä ennustavan ja talouspolitiikkaa arvioivan EUROFRAME-verkoston ainoa suomalainen jäsen.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan Etlan kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.


Kannatusyhdistyksen jäsenet

   • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
   • Työnantajain ja Teollisuuden Keskusliiton (TT) -säätiö
   • Finanssiala ry
   • Kaupan Liitto ry
   • Metsäteollisuus ry
   • Teknologiateollisuus ry

Etlan vuosikertomus

Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI