Toiminta pähkinänkuoressa: Etla tutkii, ennustaa ja arvioi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) tekee soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta Suomen kannalta tärkeistä kysymyksistä. Tutkimuksen kohteina painottuvat tuottavuus ja sen kasvuun vaikuttavat tekijät, työmarkkinoiden toiminta sekä kokonaistaloudellinen tasapaino ml. julkisen talouden kestävä hoito. Etla seuraa talouden kehitystä ja laatii talousennusteita sekä arvioi ja kommentoi talouspolitiikkaa.

Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen organisaatio. Toimintaa ylläpitää kannatusyhdistys, jonka jäseninä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto ja Työnantajain ja Teollisuuden Keskusliiton (TT) -säätiö sekä Finanssiala ry, Kaupan Liitto ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry. Taustayhteisöjen rahoitus kattaa runsaan kolmanneksen laitoksen kokonaiskuluista ja muodostaa toiminnan vakaan perustan.

Valtaosa muusta rahoituksesta tulee projektirahoituksena yksittäisiin tutkimushankkeisiin. Tutkimushankkeita ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Business Finland, ministeriöt, säätiöt, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja EU-komissio. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus tieteen edistämiseen kattaa noin 5 prosenttia kuluista.

Etlassa työskentelee runsaat 40 henkilöä, joista kolme neljäsosaa on taloustieteilijöitä. Tutkimushenkilöstön enemmistöllä on tohtorin koulutus. Teemme paljon yhteistyötä muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja myös muiden tutkijoiden kuin taloustieteilijöiden kanssa.

Tutkimustyön tulokset ovat julkisia ja niistä raportoidaan useassa eri muodossa: laajat tutkimusraportit julkaistaan kirjoina tai tutkimusraportteina, tieteellisiin aikakauskirjoihin tähtäävät artikkelit Working papers -sarjassa, ja lyhyet ajankohtaiset raportit Muistiot-sarjassa. Vuosittain valmistuu 10 – 15 laajempaa tutkimushanketta. Makrotaloudellinen suhdanne-ennuste laaditaan kahdesti vuodessa.

Tärkeänä osana Etlan toimintaa tutkijat osallistuvat asiantuntijoina erilaisiin ministeriöiden ja muiden tahojen asettamiin työryhmiin, käyvät kuultavina eduskunnan valiokunnissa sekä pitävät esityksiä tieteellisissä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Etlan tutkijat julkaisevat artikkeleita vertaisarvioiduissa taloustieteellisissä aikakauskirjoissa, kirjoittavat artikkeleita ja kolumneja eri tiedotusvälineisiin sekä ovat asiantuntijoina niiden käytettävissä.

Etlalla on kaksi tytäryhtiötä: projektitutkimusyksikkö Etlatieto Oy ja talousalan kirjoja kustantava Taloustieto Oy. Etlalla ja Elinkeinoelämän valtuuskunnalla (EVA) on yhteinen hallitus, toimitusjohtaja ja taloushallinto.

Viestintää Etlassa hoitaa viestintäjohtaja Tytti Sulander. Voit ottaa häneen yhteyttä sähköpostitse: tytti.sulander@etla.fi tai puhelimitse: 040-505 1241.

Lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen lausunnot@etla.fi.

Kansainvälinen ulottuvuus

ETLA on muun muassa Euroopan suhdanne- laitosten liiton (AIECE) ja talouspolitiikkaa tutkivien eurooppalaisten tutkimus- laitosten verkoston (ENEPRI) ainoa suomalainen jäsen.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan ETLAn kansainvälisiin yhteistyö-kumppaneihin.


ETLAn tavoitteet

Etla tuottaa päätöksentekoa varten hyödyllistä taloustieteeseen pohjautuvaa tietoa Suomen kansantalouden kannalta tärkeistä kysymyksistä.

Etlalla on ajan tasalla oleva näkemys Suomen talouden tilasta ja siihen pohjautuva ennuste kokonaistaloudellisesta kehityksestä.

Etla arvioi talouspolitiikkaa laajasti ymmärrettynä ensi sijassa taloustieteellisen tutkimustiedon valossa


Hae ETLAn vuosikertomus