Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2020 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen

Hiilitullijärjestelmän vaikutukset Suomen talouteen

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää hiilitullien vaikutuksia Suomen ulkomaankauppaan, arvoketjuihin ja kotimaiseen talouteen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan hiilitullien käytännöllisiä ja kansainvälisoikeudellisia näkökulmia sekä vaihtoehtoisia lisämekanismeja hiilivuodon estämiseksi.

Tietoa saadaan myös hiilitullien yleisemmistä vaikutuksista EU:n ja sen ulkopuolisten maiden väliseen kauppaan. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla voidaan arvioida, kuinka tasapuolisesti hiilidioksidin hinta kohdistuu sekä EU:ssa että sen ulkopuolella valmistettuihin tuotteisiin, sekä millaisia eroja eri maiden tuotannossa ja arvoketjuissa on tässä suhteessa.

Tutkimustulosten avulla voidaan vaikuttaa julkiseen keskusteluun, tukea päätöksentekoa Suomessa ja vaikuttaa ennakoivasti aiheen käsittelyyn EU-tasolla. Tulosten perusteella voidaan pyrkiä minimoimaan hiilitullien mahdollisia haittavaikutuksia. Varsinkin sellaisia, jotka kohdistuisivat epäsuhtaisesti tai erityisesti Suomen vientiteollisuuteen ja kansantalouteen laajemminkin.

Etla tekee tutkimuksen yhteistyössä Suomen Ympäristökeskus SYKEn ja Helsingin Yliopiston kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: