Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2020 Tutkimus päättyi: 2021 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta

Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta

Ulosottojärjestelmän avulla taataan velkojille, että ainakin osa veloista maksetaan takaisin. Toisaalta pienituloinen menettää ulosotossa merkittävän osan tuloistaan ulosmittaukseen, mikä heikentää hänen toimeentuloaan ja työnteon kannustimia.

Suomalaista järjestelmää voidaan kuvailla velallisen näkökulmasta kansainvälisesti tiukaksi ainakin kestonsa puolesta. Ulosottovelallisen toimeentuloa voidaan mahdollisesti parantaa erilaisin keinoin, kuten suojaosuuttaa muuttamalla tai ulosottoaikaa muuttamalla tai jaksottamalla. Keskeistä on ottaa kokonaisuus huomioon ennen kaikkea työn tarjonnan osalta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ulosottojärjestelmän uudistamisesta siten, että ulosottovelallisten toimeentulo ja osallistuminen työmarkkinoille paranevat ilman, että velkojien näkökulmasta riskit kasvavat kohtuuttomasti.

Hanke tehdään yhdessä Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: