Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta

Isotalo EetuKanninen OhtoKarhunen HannuMaczulskij TerhiRavaska Terhi

Tiivistelmä

Ulosotto on keskeinen elementti rahoitusjärjestelmässämme, sillä sen avulla taataan velkojille, että ainakin osa veloista maksetaan takaisin. Jos tällaista takuuta ei olisi, merkittävää osaa velkasuhteista ei syntyisi lainkaan, tai lainaa olisi tarjolla korkeammalla korolla. Toisaalta pienituloinen menettää ulosotossa merkittävän osan tuloistaan ulosmittaukseen, mikä heikentää toimeentuloa ja työnteon kannustimia. Järkevä järjestelmä tasapainottelee näiden vaikutusten välillä. Merkittävä osa ulosotossa olevista on pienituloisia ja järjestelmän uudistamisella voidaankin potentiaalisesti parantaa pienituloisten asemaa. Ulosottojärjestelmän yksinkertaistaminen ja muuttaminen progres-siivisemmaksi, sekä velkajärjestelyjen lisääminen ovat potentiaalisia kehityssuuntia, joilla voidaan parantaa pienituloisten toimeentuloa ja samalla kokonaishyvinvointia.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:40.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Päiväys
31.05.2021
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:40.
Sivuja
9
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
julkaisut.valtioneuvosto.fi