Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta

Isotalo EetuKanninen OhtoKarhunen HannuMaczulskij TerhiRavaska Terhi

Tiivistelmä

Ulosotto on keskeinen elementti rahoitusjärjestelmässämme, sillä sen avulla taataan velkojille, että ainakin osa veloista maksetaan takaisin. Jos tällaista takuuta ei olisi, merkittävää osaa velkasuhteista ei syntyisi lainkaan, tai lainaa olisi tarjolla korkeammalla korolla. Toisaalta pienituloinen menettää ulosotossa merkittävän osan tuloistaan ulosmittaukseen, mikä heikentää toimeentuloa ja työnteon kannustimia. Järkevä järjestelmä tasapainottelee näiden vaikutusten välillä. Merkittävä osa ulosotossa olevista on pienituloisia ja järjestelmän uudistamisella voidaankin potentiaalisesti parantaa pienituloisten asemaa. Ulosottojärjestelmän yksinkertaistaminen ja muuttaminen progres-siivisemmaksi, sekä velkajärjestelyjen lisääminen ovat potentiaalisia kehityssuuntia, joilla voidaan parantaa pienituloisten toimeentuloa ja samalla kokonaishyvinvointia.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 18/2021.

Lataa Policy Brief Valtioneuvoston kanslian sivuilta

Julkaisun tietoja

Sivuja
9
Kieli
Suomi
Julkaisu muissa palveluissa
julkaisut.valtioneuvosto.fi