Lisää ymmärrystä talouskasvun uusista lähteistä: Etlassa alkaa syksyllä laaja innovaatiotutkimushanke

Etlassa käynnistyy syksyllä laaja Business Finlandin rahoittama tutkimushanke, joka keskittyy innovaatiovetoisen talouskasvun uusiin lähteisiin, painottuen kestävään kehitykseen ja kansainvälisen kaupan mekanismeihin. Hanke tarjoaa uutta tietoa muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemisen, kansainvälisen kaupan ja innovaatiovetoisen kasvun välisistä yhteyksistä.

Suomi on kärsinyt hitaasta talouskasvusta aina 2000-luvun lopun finanssikriisistä asti. Myöskään Suomen vienti ei ole saavuttanut finanssikriisiä edeltävää tasoa vaan vienti on laahannut verrokkimaiden, kuten Ruotsin perässä. Samaan aikaan yritysten liiketoimintaympäristö ja innovaatiotoiminta ovat muuttuneet merkittävästi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa syksyllä alkavan tutkimushankkeen “How to boost R&D through internationalization and sustainability” tavoitteena on edistää yksityisen sektorin innovaatiotoimintaa ja talouskasvua, ja tarkastelun painopiste on vihreässä siirtymässä ja kansainvälisessä kaupassa. Hanke tuottaa vastauksia muun muassa kysymyksiin, miten pieni avotalous voi lisätä innovaatiotoimintaa ja talouskasvua markkinoiden muutostrendien eli ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja globalisaation pyörteessä.

Tutkimus lisää ymmärrystä innovaatiovetoisen talouskasvun uusista lähteistä sekä siitä, miten uusien kestävän kasvun lähteiden syntyä ja hyödyntämistä voitaisiin parhaiten edistää sääntelyllä ja politiikalla, korostaa tutkimuksesta vastaava Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij.

  Tutkimus tarjoaa muun muassa tietoa kustannustehokkaimmista tavoista, joilla teollisuus voi vähentää kasvihuonepäästöjä. Lisäksi selvitämme miten kansainvälisen kaupan shokit vaikuttavat suomalaisten vientiyritysten innovaatiotoimintaan ja Suomen talouskasvuun ylipäänsä, sanoo Maczulskij.

Hankkeen tutkimusryhmä koostuu tutkijoista, joilla on laaja kokemus innovaatioihin, globalisaatioon, vihreään siirtymään ja talouskasvuun liittyvien kysymysten tutkimuksesta.

Tutkimushanke alkaa syyskuussa 2024 ja päättyy kesäkuussa 2026. Hankkeen rahoittaa Business Finland.