Toimialakatsaus 2021:1

Toimialakatsauksen toimialaennusteet tehtiin Etlan maaliskuussa julkaistun Suhdanne 2021:1 makrotalouden ennusteen yhteydessä. Paperiteollisuuden ennuste päivitettiin toukokuussa. Toimialakatsaus sisältää yksityiskohtaista tietoa eri toimialoilta. Se kattaa teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden, kemian- ja elintarviketeollisuuden, rakentamisen sekä yksityisen palvelusektorin.

COVID-19 pandemiasta kärsivät Suomessa vuonna 2020 tuotannon supistumisella mitattuna eniten majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetuksen ja varastoinnin toimiala, kulkuneuvoja valmistava teollisuus sekä graafinen teollisuus. Etla arvioi maaliskuussa julkaistussa ennusteessaan, että koko teollisuuden arvonlisäyksen määrä kääntyy tänä vuonna 4,2 prosentin kasvuun. Tuotoksen arvioitiin lisääntyvän 2 prosenttia. Palvelualojen arvonlisäyksen ja tuotoksen odotettiin kohoavan vajaat 3 prosenttia. Maaliskuussa tehdyn arvion mukaan koko teollisuuden arvonlisäys kasvaa 1,5 prosenttia vuonna 2022 ja tuotos lisääntyy vajaat 3 prosenttia. Palvelualojen arvonlisäyksen määrä ja tuotos kasvavat kolmisen prosenttia. Yksityiset palvelut kasvavat ensi vuonna tätä enemmän, vajaat 5 prosenttia.

Suomessa koronapandemia ei näy ollenkaan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toisen neljänneksen tuotantoluvuissa vuonna 2020. Ensimmäisellä neljänneksellä 2021 alan tuotanto lisääntyi vajaat 4 prosenttia viimevuotisesta. Paristojen ja akkujen viennin voimakas nousu jatkui vuoden alussa. Koneiden ja laitteiden valmistus nousi EU:ssa tammi-maaliskuussa 2021 keskimäärin 3 prosenttia vuoden takaisesta, mutta supistui Suomessa 5 prosenttia. Saksassa tuotanto jäi edellisvuoden lukemiin. Metallien jalostuksen tuotanto lisääntyi Suomessa ja Ruotsissa hieman vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) tuotanto on EU27-maissa keskimäärin jo lähes täysin toipunut koronashokista. Ruotsissa koronakuoppa oli keskimääräistä pienempi, Saksassa romahdus sen sijaan oli huomattavan suuri. Suomi on verrattuna muihin suuriin tuottajamaihin pudonnut kärryiltä. Kuukausittaiset tuotantomäärät ovat jääneet merkittävästi vuoden 2019 lopun tason alle, toisin sanoen tuotanto ei ole palautunut niihin lukemiin, jotka vallitsivat ennen koronapandemiaa ja alkuvuoden 2020 lakkoja.

Matkustusrajoitusten takia lentoliikenne on huomattavasti vähentynyt, mikä tuntuvasti alentaa lentobensiinin kysyntää. Moottoribensiinin (ml. lentobensiinin) vienti väheni viime vuonna arvoltaan 41 prosenttia ja kaasuöljyjen (dieselöljyjen) vienti laski arvoltaan 28 prosenttia. Öljytuotteiden viennin määrä supistuu tänä vuonna noin 15 prosenttia, mikä lähinnä johtuu Nesteen öljynjalostamon pitkästä huoltoseisokista. Koko kemianteollisuuden viennin määrä supistuu siten noin 6 prosenttia. Muista tehdasteollisuuden toimialoista poiketen kemikaalien (ml. lääkeaineet) vienti oli viime vuonna kasvussa. Koko kemianteollisuuden uusien tilausten arvo nousi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 8 prosenttia edellisvuodesta. Kiina nousi viime vuonna Suomen elintarviketeollisuuden toiseksi tärkeimmäksi vientimaaksi runsaan 10 prosentin osuudellan. Ensimmäisellä neljänneksellä 2021 tuotanto väheni vuoden takaisesta sekä Suomessa että EU:ssa keskimäärin.

Kaupan alan tuotoksen määrän kasvu nopeutuu tänä vuonna. Tämä on seurausta tukkukaupan sekä moottoriajoneuvoliiketoiminnan vahvistumisesta. Vähittäiskaupan kasvu sen sijaan hidastuu viime vuodesta. Vähittäiskaupassa erikoiskaupan kehitys on ollut viimeisen vuoden aikana hyvin vaihtelevaa. Pandemian väistyminen normalisoi kaupankäyntiä ja vahvistaa siitä kärsineitä erikoiskaupan aloja. Covid-19-pandemia on kohdellut kaikista kansantalouden tilinpidon toimialoista pahiten majoitus- ja ravitsemistoimintaa. Maaliskuuhun ulottuva liikevaihtotilasto ei näytä hyvältä, mutta loppukeväästä ja kesällä tilanne alkaa parantua.Toipuminen on kuitenkin hidasta ja kestää kokonaisuutena ottaen muutaman vuoden ajan.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan tuotoksen pudotus oli viime vuonna historiallinen. Matkustajaliiketoiminnan osalta elpyminen alkaa tämän vuoden jälkipuoliskolla ja jatkuu muutaman vuoden. Muun muassa ulkomaantavarakauppa ja muu kotimainen kysyntä tukevat toimialan kehitystä. Kiinteistö- ja liike-elämää palvelevan toiminnan arvonlisäys alkaa elpyä tänä vuonna, ja keskimäärin kasvu kiihtyy ensi vuonna. Pahiten pandemiasta kärsineet matkatoimistot toipuvat hitaammin vasta riittävän rokotekattavuuden ja matkailun avautumisen myötä.

Julkaisun tietoja

Päiväys
26.05.2021
Sivuja
82
Kieli
Suomi