Etla: korona runteli raskaimmin hotelli- ja ravintola-alaa sekä matkustamista, mutta elpyminen alkaa kesän jälkeen ja vie muutaman vuoden

COVID-19 -pandemiasta kärsivät Suomessa viime vuonna eniten majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetuksen ja varastoinnin toimiala, kulkuneuvoja valmistava teollisuus sekä graafinen teollisuus, mitattuna tuotannon supistumisella. Tänään julkaistun Etlan Toimialakatsauksen mukaan hotelli- ja ravintola-ala romahti liki 30 prosenttia, mutta tilanne alkaa parantua jo kesän mittaan, tosin hitaasti. Myös kuljetuksen 17 prosentin pudotus oli historiallinen. Matkustajaliiketoiminta alkaa elpyä kuluvan vuoden jälkipuoliskolla, mutta elpyminen vie muutaman vuoden, arvioi Etla.

Maaliskuun ennusteessaan Etla arvioi koko teollisuuden arvonlisäyksen määrän kääntyvän tänä vuonna runsaan 4 prosentin kasvuun ja tuotoksen kasvavan 2 prosenttia. Palvelualoille kasvua odotetaan vajaat 3 prosenttia. Ensi vuonna Etla odottaa koko teollisuuden arvonlisäyksen kasvavan 1,5 prosenttia ja tuotoksen vajaat 3 prosenttia, palvelualoille odotetaan noin kolmen prosentin kasvua. Yksityiset palvelut kasvavat ensi vuonna reippaammin, vajaat 5 prosenttia.

COVID-19 pandemiasta kärsi Suomessa vuonna 2020 eniten majoitus- ja ravitsemistoiminta (-29%, ennuste), kuljetuksen ja varastoinnin toimiala (-17%, ennuste), kulkuneuvoja valmistava teollisuus (-14%, ennuste) sekä graafinen teollisuus (-13%, ennuste), mitattuna tuotoksen supistumisella. Viime vuoden toimialakohtaiset luvut ovat vielä vahvistamattomia eli ennusteita.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa paristojen ja akkujen viennin voimakas nousu jatkui kuluvan vuoden alussa, ja koko toimialan tuotanto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä liki 4 prosenttia viimevuotisesta. Koneiden ja laitteiden valmistus nousi EU:ssa tammi-maaliskuussa 2021 keskimäärin 3 prosenttia vuoden takaisesta, mutta supistui Suomessa 5 prosenttia. Metallien jalostuksen tuotanto lisääntyi Suomessa hieman vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin.

”Paperiteollisuudessa Suomi putosi kärryiltä”

Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) tuotanto on EU27-maissa keskimäärin jo lähes täysin toipunut koronashokista. Etlan tutkijan Birgitta Berg-Anderssonin mukaan Suomi on jäänyt muista suurista tuottajamaista jälkeen.

– Ruotsissa paperiteollisuuden koronakuoppa oli keskimääräistä pienempi, Saksassa romahdus sen sijaan huomattavan suuri. EU:ssa paperiteollisuuden toimialan tuotanto onkin jo lähes toipunut, mutta Suomi on pudonnut kärryiltä, verrattuna muihin suuriin tuottajamaihin, Berg-Andersson arvioi.

Matkailun ja ravintoloiden toipuminen vie muutaman vuoden

Eniten COVID-19 -pandemiasta on tunnetusti kärsinyt majoitus- ja ravitsemistoiminta. Loppukeväästä ja kesällä tilanne alkaa Etlan ennusteen mukaan parantua, mutta toipuminen on hidasta ja kestää muutaman vuoden.

Myös matkustajaliiketoiminnan elpyminen alkaa kuluvan vuoden jälkipuoliskolla ja vie muutaman vuoden. Ulkomaantavarakauppa ja muu kotimainen kysyntä tukevat kehitystä. Kiinteistö- ja liike-elämää palvelevan toiminnan arvonlisäys alkaa niin ikään elpyä tänä vuonna. Pahiten pandemiasta kärsineet matkatoimistot toipuvat hitaammin vasta riittävän rokotekattavuuden ja matkailun avautumisen myötä.

Matkustusrajoitusten takia lentoliikenne on hiipunut, mikä on alentanut lentobensiinin kysyntää. Moottoribensiinin vienti väheni viime vuonna arvoltaan yli 40 prosenttia ja kaasuöljyjen (dieselöljyjen) vienti 28 prosenttia. Öljytuotteiden viennin määrä supistuukin tänä vuonna noin 15 prosenttia, mikä johtuu Nesteen öljynjalostamon pitkästä huoltoseisokista. Muista aloista poiketen kemikaalien (ml. lääkeaineet) vienti oli viime vuonna kasvussa. Koko kemianteollisuuden uusien tilausten arvo nousi kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 8 prosenttia edellisvuodesta.

Kaupan alan kasvu nopeutuu tänä vuonna, mikä on seurausta tukkukaupan ja moottoriajoneuvojen kaupan vahvistumisesta. Vähittäiskaupan kasvu sen sijaan hidastuu viime vuodesta. Pandemian väistyminen normalisoi kaupankäyntiä ja vahvistaa siitä kärsineitä erikoiskaupan aloja.

 

Tiedotetta päivitetty 26.5. klo 13:30:

Etlan Toimialakatsaus ei sisällä kulttuuri- ja tapahtuma-alaa siitä syystä, että ennuste on riippuvainen saatavissa olevista tilastoista. Ala on kokenut rajun ja poikkeuksellisen pudotuksen, josta ei vielä ole tilastoja. Pahoittelemme.

 

Toimialakatsaus 1/2021 perustuu Etlan maaliskuun Suhdanne-ennusteessa julkaistuihin toimialaennusteisiin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: teknologiateollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori. Paperiteollisuuden ennuste on päivitetty toukokuussa.

Toimialojen arvonlisäyksen määrän muutos 2019-2023, %, E=ennuste