ICT ja sen energiankulutus
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2020 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Sitra
ICT ja sen energiankulutus

ICT ja sen energiankulutus

Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) rooli ihmisten ja organisaatioiden toiminnassa on jatkuvasti yhä merkittävämpi. Digitalisuus on läsnä niin ihmisten välisessä yhteydenpidossa kuin myös yritysten liiketoiminnassa.

Tieteelliset tutkimustulokset viittaavat siihen, että tieto- ja viestintäteknologian sähkönkulutus on kasvussa ja muodostaa jatkossa yhä merkittävämmän osan maailman kokonaissähkönkulutuksesta.

Toistaiseksi tieto- ja viestintäteknologian energiankulutuksesta ei ole saatavilla tarkkoja tietoja. Osittain johtuen siitä, että tarkastelun kohde muodostaa laajan ja monimutkaisen systeemisen kokonaisuuden, jonka toiminta on valtioiden rajat ylittävää. Toimialalla ei ole käytössä yhtenäisiä mittaus- tai raportointikäytäntöjä, eivätkä alan toimijat juurikaan julkista energiankulutustaan koskevia tietoja.

Tutkimushankkeen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä dataa ICT-alan energiankulutuksesta on olemassa ja mitä sellaista dataa kokonaisvaltaisen kuvan hahmottamiseksi tarvittaisiin, jota ei nykyisellään ole saatavilla? Keneltä puuttuva tieto on saatavilla?
  • Millaisena ICT-alan energiankulutuksen kokonaiskuva näyttäytyy? Entä miltä näyttää energiankulutuksen historiatrendin projisointi tulevaisuuteen?

ETLA tekee tutkimuksen yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Tutkijat:

Kari Hiekkanen

Juri Mattila

Ilkka Ylhäinen