Energy and Electricity Consumption of the Information Economy Sector in Finland

Hiekkanen KariSeppälä TimoYlhäinen Ilkka

Abstract

The role of digital technologies is becoming increasingly important in our day-to-day life. Digital technologies have become part of our social life as well as business operations across different industrial and public sectors. Because of digitalization, the internet protocol and data traffic have been on the rise for several years. Several estimates of the growth in energy consumption of data networks and the information economy sector have been presented in recent years. Occasionally consumer behavior has been claimed to be behind of these increases in electricity use.

This report analyzes the energy and electricity consumption of the Finnish information economy sector from 2011 until 2018. Additionally, we compare the Finnish electricity use to other European countries with similar data available. Our report shows that the energy efficiency of the technologies used in the information sector has not kept pace with the growth in the volumes of data transferred on fixed and mobile networks.

Informaatiosektorin energian- ja sähkönkäyttö Suomessa

Tiivistelmä

Informaatiosektorin ja ohjelmistopohjaisten sovellusten rooli jokapäiväisessä toiminnassa on yhä merkittävämpi. Ohjelmistot ovat läsnä niin ihmisten välisessä sosiaalisessa yhteydenpidossa kuin eri alojen yritysten liiketoiminnassakin. Viime vuosina on esitetty useita arvioita tietoverkkojen ja informaatiosektorin energiankäytön kasvusta. Datan määrän ja informaatiosektorin lisääntyneen energiankäytön taustalla ovat muuttuneet kuluttajatottumuksemme. Informaatiosektorilla hyödynnettävien teknologioiden energiatehokkuus ei ole pysynyt kiinteän verkon datan ja mobiiliverkkodatan kasvun tahdissa.

Tässä tutkimuksessa käydään läpi, kuinka energian- ja sähkönkäyttö on informaatiosektorilla kasvanut vuosina 2011–2018. Lisäksi kuvataan kuluttajien sähkönkäytön kasvua ja kuluttajatottumusten muutosta.

Lue myös tämän raportin aikaisempi suomenkielinen versio Etla Raportti nro 104 sekä Kari Hiekkasen ja Timo Seppälän kirjoittama Aalto-yliopisto/Politiikkasuositus Onko säästö Suomessa päästö muualla?.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
ICT ja sen energiankulutus
Teollisuuden digitaalinen murros
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 107
Päiväys
07.01.2021
Avainsanat
Informaatiosektori, ICT-ala, IP-liikenne, Datankäyttö, Energiankäyttö, Sähkönkulutus
Keywords
Information economy sector, ICT sector, IP traffic, Data usage, Energy consumption, Electricity consumption
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L8, L82, L86, L94
Sivuja
24
Kieli
Englanti