Koulutuksen keskittäminen muuttaa nuorten koulutus- ja urapolkuja

Tiivistelmä

Toisen asteen koulutuksen tarjontaa on pyritty tehostamaan keskittämällä koulutusta suurempiin yksiköihin ja lakkauttamalla pienempiä oppilaitoksia. Koulutuksen keskittämisellä voi kuitenkin olla myös ei-toivottuja vaikutuksia koulutuksen tarjontaa leikkaavien alueiden nuorten koulutus- ja urapolkuihin. Koulutusverkoston karsiminen voi näin ollen vaikuttaa väestön koulutusrakenteeseen ja samalla se voi lisätä myös alueiden välistä eriarvoistumista.

Tuore tutkimuksemme Virtanen ja Riukula (2020) tarjoaa uutta tietoa siitä, miten toisen asteen koulutuksen saatavuuden vähentäminen vaikuttaa alueen nuorten koulutusvalintoihin, opintojen etenemiseen ja työmarkkinoille sijoittumiseen. Hyödynnämme tutkimuksessa lukiokoulutuksessa sekä tekniikan ja palvelualojen ammatillisessa koulutuksessa 2010-luvulla tapahtuneita jyrkkiä tarjonnan supistamisia.

Tutkimuksen tulosten perusteella lukiokoulutuksen alueellisen saatavuuden heikentäminen vaikuttaa ennen kaikkea nuorten koulutusalavalintaan, kun taas ammatillisen koulutuksen tarjonnan supistamisella voi olla merkitystä myös sekä toisen asteen tutkinnon suorittamistodennäköisyyteen että valmistumiseen käytettyyn aikaan. Lisäksi alueellisen koulutuksen tarjonnan vähentäminen vaikuttaa nuorten menestykseen työmarkkinoilla ainakin vielä 21-vuotiaana.

 

Lue myös Hanna Virtasen ja Krista Riukulan kirjoittama Etla Working paper nro 85 The Effect of Access to Post-Compulsory Education: Evidence from Structural Breaks in School Supply.

 

Regional Availability of Post-compulsory Education and Schooling Choices

Abstract

School consolidations (school closures, mergers, and expansions) have become an increasingly popular policy measure across Western countries facing decreasing fertility, fiscal constraints, and increasing learning disparities. Reducing the regional availability of post-compulsory education may affect choices to participate in education or sorting of individuals across education tracks and schools. These decisions may have long-lasting effects on the schooling and career paths of individuals. Furthermore, school consolidations may increase the regional disparities in the availability of education and thus, introduce inequalities in human capital accumulation between individuals living in different regions. They may also boost differences in skill composition between regions.

Research on the effects of school consolidations has concentrated almost exclusively on the effects of closing compulsory schools and the evidence on how closing secondary schools affects the local youth is limited. Our new study Virtanen and Riukula (2020) explores how reducing the regional supply of post-compulsory education affects schooling choices and educational attainment in Finland using both difference-in-differences and event study methods. We exploit variation across municipalities and over time in the availability of three secondary education tracks: general education, and the vocational fields of technology and services.

According to our results, access to general education mainly affects decisions regarding what to study, whereas reducing the regional availability of vocational education also postpones studies and may even decrease the educational attainment of local youth. Our results also suggest that school consolidations may have a substantial impact on labor market trajectories. We find that the initial enrollment choices of men are more sensitive to supply reductions than those of women, and that the field of technology is particularly important for individuals with less-educated mothers.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Koulutuksen saavutettavuuden vaikutukset
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 94
Päiväys
11.01.2021
Avainsanat
Koulutuksen tarjonta, Koulutuksen keskittäminen, Toinen aste, Ammatillinen koulutus, Koulutusvalinnat, Liikkuvuus, Koulutuksen keskeyttäminen
Keywords
School consolidation, Post-compulsory education, Vocational education, School choice, Student mobility, Education supply
ISSN
2323-2463
JEL
I2, I21, I24, H40, J24
Sivuja
6
Kieli
Suomi