Koulutuksen keskittämisen nurja puoli – alueellinen saatavuus vaikuttaa nuorten koulutusvalintoihin ja jopa tutkinnon suorittamistodennäköisyyteen

Toisen asteen koulutuksen keskittäminen ja tarjonnan supistaminen vaikuttavat nuorten koulutusalavalintaan – ja jopa tutkinnon suorittamistodennäköisyyteen, todetaan tänään julkaistussa Etla-tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan alueellisen koulutuksen tarjonnan vähentäminen vaikuttaa myös nuorten sijoittumiseen työmarkkinoille ainakin vielä 21-vuotiaana. Tutkijat kehottavatkin keskittämispäätöksiä tehtäessä miettimään niiden vaikutusta myös nuorten koulutus- ja urapolkuihin.

Koulutuksen tarjontaa on pyritty tehostamaan niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa keskittämällä koulutusta suurempiin yksiköihin ja lakkauttamalla pienempiä oppilaitoksia. Tällä toiminnalla säästetään kenties koulutuskustannuksissa, mutta alueellista saatavuutta heikentämällä vaikutetaan myös nuorten koulutusvalintoihin ja työmarkkinamenestykseen.

Keskittäminen lisää etäisyyttä koulutukseen ja kasvattaa näin opiskelun kustannuksia. Koulutustarjonnan supistamisen vaikutukset ovat kriittisiä toisen asteen koulutuksessa, jossa nuoret valitsevat erilaisten alojen väliltä ja voivat pahimmillaan jättäytyä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle.

Etlan tutkimuspäälikkö Hanna Virtasen ja tutkija Krista Riukulan tuoreessa tutkimuksessa Koulutuksen keskittäminen muuttaa nuorten koulutus- ja urapolkuja (ETLA Muistio 94) tarkastellaan 2000-luvulla lukiokoulutuksen sekä tekniikan ja palvelualojen ammatillisen koulutuksen tarjontaan tehtyjen leikkausten vaikutuksia nuorten koulutusvalintoihin, opintojen etenemiseen sekä työmarkkinoille sijoittumiseen.

Tutkimuksen perusteella lukiokoulutuksen alueellisen saatavuuden heikentäminen vaikuttaa ennen kaikkea nuorten toisen asteen koulutusalavalintaan. Lukiokoulutuksen vähentäminen lisää siis odotetusti ammatilliseen koulutukseen sijoittumista.

Tutkimuksen kenties huolestuttavin tulos on, että ammatillisen koulutuksen saatavuuden vähentäminen voi heikentää nuorten todennäköisyyttä suorittaa toisen asteen tutkinto. Erityisen merkittävä rooli on tekniikan alan koulutuksella. Tekniikan alan tarjonnan leikkaaminen alentaa varsinkin matalasti koulutettujen vanhempien lasten koulutukseen hakeutumista 16-vuotiaana sekä toisen asteen tutkinnon suorittamisen todennäköisyyttä 20-vuotiaaksi mennessä. Samalla kasvaa todennäköisyys, että nuori ajautuu tilanteeseen, jossa hän jää kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

Nuorten 16-vuotiaana tekemillä koulutusvalinnoilla on merkitystä heidän elämäänsä myös pidemmällä aikavälillä: valinnat vaikuttavat suoritettuihin tutkintoihin sekä työmarkkinoille sijoittumiseen ainakin vielä 21-vuotiaana. Koulutuksen tarjonnan liiallinen keskittäminen voi kasvattaa sekä ryhmien välisiä koulutuseroja että alueiden välistä eriarvoisuutta. Myös työn tarjonta voi heikentyä koulutusleikkauksia kokeneilla alueilla sekä yhteiskunnassa yleisesti, muistuttaa Etlan Hanna Virtanen.

– Koulutuksen keskittäminen voi säästää kustannuksia, mutta näitä päätöksiä tehtäessä on kuitenkin syytä huomioida niiden pitkäaikaiset seuraukset nuorten koulutusvalinnoille ja urapoluille, painottaa Virtanen.