The Effect of Access to Post-Compulsory Education: Evidence from Structural Breaks in School Supply

Abstract

We study how reducing the regional supply of post-compulsory education affects schooling choices and educational attainment in Finland. We exploit variation across municipalities and over time in the availability of three secondary education tracks: general education, and the vocational fields of technology and services. According to our results, access to general education mainly affects decisions regarding what to study, whereas reducing the regional availability of vocational education also postpones studies and may even decrease the educational attainment of local youth. Our results also suggest that school consolidations may have a substantial impact on labor market trajectories. We find that the initial enrollment choices of men are more sensitive to supply reductions than those of women, and that the field of technology is particularly important for individuals with less-educated mothers.

Toisen asteen alueellinen tarjonta ja koulutusvalinnat

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten toisen asteen koulutuksen saatavuuden vähentäminen vaikuttaa alueen nuorten koulutusvalintoihin, opintojen etenemiseen ja työmarkkinoille sijoittumiseen Suomessa. Hyödynnämme tutkimuksessa lukiokoulutuksessa sekä tekniikan ja palvelualojen ammatillisessa koulutuksessa 2010-luvulla tapahtuneita jyrkkiä tarjonnan supistamisia.

Tulostemme perusteella lukiokoulutuksen alueellisen saatavuuden heikentäminen vaikuttaa ennen kaikkea nuorten koulutusalavalintaan, kun taas ammatillisen koulutuksen tarjonnan supistamisella voi olla merkitystä myös sekä toisen asteen tutkinnon suorittamistodennäköisyyteen että valmistumiseen käytettyyn aikaan. Lisäksi alueellisen koulutuksen tarjonnan vähentäminen vaikuttaa nuorten menestykseen työmarkkinoilla ainakin vielä 21-vuotiaana. Tutkimuksemme osoittaa, että 16-vuotiaana tehtävät koulutusvalinnat ovat alueen koulutuksen tarjonnan suhteen miehillä herkempiä kuin naisilla. Tekniikan alan koulutuksen saatavuus näyttäisi olevan erityisen tärkeää niille nuorille, joiden äideillä ei ole mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Koulutuksen saavutettavuuden vaikutukset
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Working Papers 85
Päiväys
11.01.2021
Avainsanat
Koulutuksen tarjonta, Koulutuksen keskittäminen, Toinen aste, Ammatillinen koulutus, Koulutusvalinnat, Liikkuvuus, Koulutuksen keskeyttäminen
Keywords
School consolidation, Post-compulsory education, Vocational education, School choice, Student mobility, Education supply
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
I2, I21, I24, H40, J24
Sivuja
69
Kieli
Englanti