Koulutuksen saavutettavuuden vaikutukset

Koulutuksen saavutettavuuden vaikutukset

Miten lukion ja ammatillisen koulutuksen alueellinen saavutettavuus vaikuttaa peruskoulun päättävien nuorten koulutusvalintoihin, opintojen etenemiseen sekä työelämään siirtymiseen koulutuksen jälkeen?

Toisen asteen koulutuksen järjestämistä on pyritty tehostamaan Suomessa 2000‐luvulla keskittämällä koulutusta suurempiin yksiköihin ja lakkauttamalla pienempiä oppilaitoksia. Koulutuksen heikko alueellinen saavutettavuus voi johtaa siihen, että nuoret hakeutuvat itselleen heikommin soveltuville koulutusaloille tai jäävät jopa kokonaan toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle.

Näillä koulutuspäätöksillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia nuorten opintojen etenemiseen sekä työelämään sijoittumiseen. Pitkät välimatkat koulutukseen voivat kasvattaa myös esimerkiksi opintojen keskeyttämisen riskiä. Koska koulutuksen keskittämisen kehitys näyttäisi edelleen jatkuvan, jopa kiihtyvän, on ehdottoman tärkeää, että tarjontaverkoston karsimisen seuraukset nuorten koulutus‐ ja urapoluille ymmärretään nykyistä paremmin.

Tutkimuksesta vastaa: