Koulutuksen saavutettavuuden vaikutukset
Ohjelma: Työmarkkinat ja osaaminen Tutkimus alkoi: 2018 Tutkimus päättyy: 2019 Tutkimusta sponsoroi: TT-säätiö

Tutkimuksesta vastaa:

Koulutuksen saavutettavuuden vaikutukset

Koulutuksen saavutettavuuden vaikutukset

Miten lukion ja ammatillisen koulutuksen alueellinen saavutettavuus vaikuttaa peruskoulun päättävien nuorten koulutusvalintoihin, opintojen etenemiseen sekä työelämään siirtymiseen koulutuksen jälkeen?

Toisen asteen koulutuksen järjestämistä on pyritty tehostamaan Suomessa 2000‐luvulla keskittämällä kou‐lutusta suurempiin yksiköihin ja lakkauttamalla pienempiä oppilaitoksia. Koulutuksen heikko alueellinen saavutettavuus voi johtaa siihen, että nuoret hakeutuvat itselleen heikommin soveltuville koulutusaloille tai jäävät jopa kokonaan toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle.

Näillä koulutuspäätöksillä voi olla kauas‐kantoisia vaikutuksia nuorten opintojen etenemiseen sekä työelämään sijoittumiseen. Pitkät välimatkat koulutukseen voivat kasvattaa myös esimerkiksi opintojen keskeyttämisen riskiä. Koska koulutuksen keskittämisen kehitys näyttäisi edelleen jatkuvan ‐ jopa kiihtyvän, on ehdottoman tärkeää, että tarjontaverkoston karsimisen seuraukset nuorten koulutus‐ ja urapoluille ymmärretään nykyistä paremmin.

Tutkimuksesta vastaa: