Katsaus työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusarvioista
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2018 Tutkimus päättyi: 2018 Tutkimusta sponsoroi: Valtiontalouden tarkastusvirasto
Katsaus työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusarvioista

Katsaus työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusarvioista

Työssä luotiin tiivis ja yleistajuinen katsaus kotimaiseen taloustieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen, joka tarkastelee aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteiden vaikuttavuutta Suomessa. Tarkastelut rajattiin pääsääntöisesti tutkimuksiin, jotka on julkaistu vuonna 2000 tai sen jälkeen.

Aktiivitoimien tarkastelu perustuu seuraavaan ryhmittelyyn: palkkatuki, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kuntouttava työtoiminta sekä erilaiset valmentavat toimet omana kokonaisuutenaan tarkasteltuna.

Jokaista aktiivitoimiryhmää käsitellään seuraavasti: Mitä teoria sanoo odotettavissa olevista taloudellisista vaikutuksista? Minkälaisiin päätuloksiin kansainvälinen empiirinen tutkimus on päätynyt? Mitä sanoo kotimainen empiirinen arviointitutkimus? Mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä vaikutuksista? Missä määrin on tietoa siitä, miksi toimenpide toimii tai ei toimi? Lähestymistapa on kauttaaltaan kriittisesti analysoiva tarkoittaen, että tuloksien raportoimisen yhteydessä pyritään myös ottamaan kantaa niiden luottavuuteen mm. käytetyn aineiston suhteen. Lopuksi vertaillaan kotimaisia tutkimustuloksia kriittisesti kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja nostettaan esiin tärkeimmät kehityskohteet ja keskeisimmät puutteet, joita havaitaan kotimaisessa työvoimapalveluiden vaikuttavuutta arvioivassa tutkimuskirjallisuudessa.

Vastuuhenkilönä toimi Rita Asplund. Katsauksen päätekijä on tutkimusassistentti Miika Päällysaho tiiviissä yhteistyössä Asplundin kanssa.

Katsaus julkaistaan Valtiontalouden tarkastusviraston toimesta alkuvuonna 2019.