Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2018 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi

Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi

Hankkeessa kehitetään ns. potentiaalisen tuotannon mittaamisen metodologiaa ja arvioidaan Suomen talouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytyksiä ennustamalla potentiaalista tuotantoa. Potentiaalisella tuotannolla tarkoitetaan sitä kansantalouden tuotannon tasoa, joka voidaan saavuttaa pysyvästi ilman inflaation merkittävää kiihtymistä. Nykyisiä menetelmiä luotettavampi tapa arvioida potentiaalista tuotantoa helpottaisi finanssipolitiikan ajoittamista ja mitoittamista antamalla paremman kuvan siitä, missä määrin tuotantoa voidaan lyhyellä aikavälillä kasvattaa vain kysyntää lisäämällä. Potentiaalista tuotantoa koskevien ennusteiden tarkentuminen auttaisi myös julkisen talouden rakenteellisen tasapainon arvioimisessa, sillä se riippuu kansantalouden tuotantopotentiaalin kehittymisestä pidemmällä aikavälillä. Hanke toteutetaan yhdessä Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: