Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2018 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä

Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa hyvää veropolitiikka arvioimalla ja ennakoimalla verotukseen liittyviä muutospaineita ja esittämällä tutkimustietoon perustuvia suosituksia siitä, miten niihin tulisi reagoida. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti digitalisaation, robotisaation, globalisaation, väestön ikääntymisen ja ilmastopolitiikan aiheuttamia muutospaineita Suomen verojärjestelmää kohtaan. Nämä trendit saattavat muuttaa sekä eri veropohjien suhteellista kokoa että sitä, miten verotus vaikuttaa ihmisten ja yritysten käyttäytymiseen. Politiikkasuositukset liittyvät sekä Suomen verojärjestelmän että kansainvälisen verokoordinaation kehittämiseen. Hanke toteutetaan yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa.