Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuus

Kalin SallaKari SeppoKauppinen IlpoKotakorpi KaisaMäättänen NikuRopponen OlliValkonen Tarmo

Tiivistelmä

Suomen talouden rakenteita muokkaavat parhaillaan ainakin digitaalisen liiketoiminnan ja alustatalouden yleistyminen, tekoälyn ja robotiikan nopea kehitys, globalisaatio, väestön ikääntyminen sekä tarve ehkäistä ilmastonmuutosta. Tässä raportissa tarkastellaan, minkälaisia muutospaineita nämä trendit aiheuttavat Suomen verojärjestelmää kohtaan ja miten näihin muutostrendeihin tulisi mahdollisesti reagoida verojärjestelmän osalta.

Käsittelemme työvoimaa korvaavan teknologian verotusta, digitaalisten tuotteiden ja alustatalouden verotusta, kansainväliseen yritysverokilpailuun liittyviä kysymyksiä, tuloverotusta kouluttautumiskannusteiden ja maahanmuuton näkökulmasta, ympäristöverotusta osana ilmastopolitiikkaa sekä digitalisaation hyödyntämistä verotuksen toimeenpanossa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 35/2019.

Structural Changes and the Future of Taxation

Abstract

The structure of the Finnish economy is being shaped by the rise of digital business models and platform economy, advances in artificial intelligence and robotics, globalization, population aging, and the need to prevent climate change. This report examines how these trends affect the workings of the Finnish tax system and how they should be taken into account in tax policies.

We consider the tax treatment of new labour replacing technologies, the taxation of digital products and the platform economy, issues related to international corporate tax competition, the effects of income taxation on immigration and educational choices, environmental taxation as part of climate policy, and the use of digitalization in tax administration.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 35/2019.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Päiväys
26.04.2019
Avainsanat
Verotus, Digitalisaatio, Alustatalous, Globalisaatio, Ikääntyminen, Muuttoliike
Keywords
Taxation, Digitalization, Platform economy, Globalisation, Aging, Migration
Sivuja
91
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
urn.fi