Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2018 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)
Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn

Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn

Hankkeen tarkoituksena on selvittää yritystukien vaikutuksia globaaliin kilpailukykyyn siten, että tarkastelussa tehdään selvä ero kilpailukyvyn kahden eri näkökulman välillä. Ne ovat: 1) lyhyen aikavälin kustannuskilpailukyky ja 2) pitkän aikavälin rakenteellinen kilpailukyky. Tavoitteena on hahmottaa nykyistä paremmin talouspolitiikan erilaisten keinojen ja tavoitteiden kokonaisuutta. Tämä helpottaa erilaisten talouspoliittisten päämäärien ja keinojen välistä yhteensovittamista.

Hanke toteutetaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahalla (VN-TEAS) ja liittyy Valtioneuvoston kanslian hallituksen kärkihankkeeseen kilpailukyvyn vahvistamiseksi elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla (yritystukijärjestelmän kehittäminen). Se toteutetaan yhteistyössä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:in kanssa. Loppuraportti valmistuu maaliskuussa 2019.