Fiksu työ alustatalouden aikakaudella
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Akatemia/Strategisen tutkimuksen neuvosto
Fiksu työ alustatalouden aikakaudella

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella

Englanninkielinen Smart Work in Platform Economy (lyhenne: SWiPE) on Suomen Akatemian ja Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, jossa tutkitaan digitaalisuuden tuoreimpien ilmenemismuotojen vaikutusta ihmistyön sisältöön, laatuun ja määrään sekä näiden implikaatiota koulutusjärjestelmälle, organisaatiorakenteille ja yrittäjyydelle.

Työn sisältö, muodot sekä työn tekemisen ja yrittäjyyden tavat ovat murroksessa globaalin talouden muutosten sekä uusien teknologioiden ja alustojen myötä. Muuttuvat osaamisvaatimukset edellyttävät myös koulutuksen uudistumista. SWiPE-hankkeissa tutkitaan näitä ilmiöitä ja niiden muutoksia monen tieteenalan ja tutkijaryhmän yhteistyönä.

Tutkimme yrityssektorin uusiutumista, työn merkityksen yksilöllisiä, organisatorisia ja yhteiskunnallis-taloudellisia muutoksia Suomessa ja kansainvälisesti, palkkatyön ja yrittäjyyden välisiä yhteyksiä, yliopistolähtöistä ja tiedeperustaista yrittäjyyttä ja yritystoimintaa, teknologian tuottamia osaamishaasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimme myös yhdessä kotimaisten yhteistyökumppaniemme kanssa työn ja koulutuksen sekä maahanmuuttajien työelämään johtavia polkuja. Kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa tuotamme muun muassa vertailevaa tutkimusta edellä mainituista teemoista.

SWiPE-hanke toteutetaan Turun yliopiston ja kahden tutkimuslaitoksen, ETLAn ja TTL:n toimesta. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat SITRA, Perheyritysten liitto, KONE, Settlementtiliitto ja CREME.

Hankkeen pääkoordinaattori Turun yliopistossa on Anne Kovalainen. Lisätietoja hankkeen kotisivulta, jossa myös lista hankkeen kaikista julkaisuista.

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut