Työ automatisaation rattaissa – Havaintoja työstä ja tuottavuudesta työn murroksessa

Kuusi TeroKulvik MarttiLaiho MaaritRopponen AnninaVähämäki Maija

Tiivistelmä

Tässä muistiossa esittelemme havaintojamme automatisaation vaikutuksesta työntekoon ja ratkaisujamme mittaamisen ongelmiin. Tapaustutkimuksessa seurasimme valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Palkeet), joka on keskeinen valtionhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja tarjoava organisaatio. Palkeet on tutkimuskohteena erityisen arvokas, koska se on valtionhallinnon edelläkävijä toimistotyön prosesseja tukevan digitaalisen robotiikan kehittämisessä. Tutkimuksessa yhdistimme yleensä varsin erillään toimivat sosiologiset ja taloudelliset tutkimusvälineet ja -perinteet, jotta voisimme havainnollistaa työn tuottavuuteen vaikuttavien muutosten verkon monimutkaisuutta. Tutkimuksemme pyrkii edistämään johtamista ja työelämän muutoksiin sopeutumista.

Analyzing the Transformation of Work and Its Effects on Productivity in the Age of Automatization?

Abstract

In this policy brief, we discuss the challenges of measuring productivity effects of automatization in a governmental payment service organization (The Finnish Government Shared Services Centre for Finance and HR, Palkeet) that has developed and applied digital robotics in work processes. To this end, we combine sociologic and economic research tools and traditions to provide a full picture of the transition. First, we analyse work at the level of individual tasks by using large-scale econometric models and HR-data; an approach that provides detailed digital job profiles for assessment. Secondly, we add the understanding of digital working by qualitative inquiry of employees’ meaning making of working with robots. Our study contributes to the discourses of management control and adaptation to change.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Fiksu työ alustatalouden aikakaudella
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 78
Päiväys
27.03.2019
Avainsanat
Automatisaatio, Tuottavuus, Työ, Palvelut
Keywords
Automatization, Labour, Productivity, Services
ISSN
2323-2463
JEL
H11, H30, O33, 038
Sivuja
10
Kieli
Suomi