Työ automaation rattaissa hämmentää – lisää tukea tarvitsevat niin alaiset kuin johtajatkin

Automaatio ja robotiikka tuovat vaihtelua työn rutiineihin ja tarjoavat mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Tuore tutkimus tuo esiin myös kääntöpuolen: peräkkäiset ja jatkuvat muutokset tekevät työntekijöistä epävarmoja ja hämmentyneitä. Uusia taitoja opitaan innokkaasti, mutta uudistusten määrä ja vauhti kasvavat helposti niin suuriksi, että uuden oppiminen hidastuu. Niin johto kuin työntekijätkin tarvitsevat tukea ja konkreettisia työkaluja digitalisaation aiheuttamaan työn muutokseen, jotta ihmisen ja koneen yhteinen, hybridimuotoinen palveluntuotanto voidaan toteuttaa mielekkäästi.

Tänään julkaistussa ETLA Muistiossa esitellään havaintoja automatisaation vaikutuksesta työntekoon sekä ratkaisuja sen mittaamisen ongelmiin. Tapaustutkimuksessa on seurattu valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Palkeet), joka on keskeinen valtionhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja tarjoava organisaatio. Palkeet on myös tutkimuskohteena erityisen arvokas, koska se on valtionhallinnon edelläkävijä toimistotyön prosesseja tukevan digitaalisen robotiikan kehittämisessä.

Etlan tutkimuspäälliköiden Tero Kuusen ja Martti Kulvikin (ym.) “Työ automatisaation rattaissa” (ETLA Muistio 78) tuo näkyväksi digitaalisuuteen liittyvän monimutkaisen muutosten verkon, joka vaikuttaa sekä työhön että työn tuottavuuteen.

Tutkimuksessa havaittiin, että työntekijöiden tehtäväksi jäävät työsuoritteet ovat pääosin aikaisempaa vaativampia automatisoinnin käynnistyttyä. Muutos on haaste työntekijöille: työn tuottavuuden havaittiin laskevan, kun työntekijä teki keskimääräisistä suoritetyypeistä poikkeavia tehtäviä tai muuttuvia tehtäviä. Lisäksi aineistossa on viitteitä siitä, että muutos ja työkuorma voivat vaikuttaa lisäävästi työntekijöiden sairaspoissaoloihin.

Toisaalta, tutkijat huomauttavat, että muutoksen keskellä on myös mahdollista selvitä. Työntekijäkyselyihin perustuva muutosvalmius oli yhteydessä korkeampaan tuottavuuteen.

Kaiken kaikkiaan tulokset viittaavat siihen, että ihmisen ja koneen yhteinen, hybridimuotoinen palveluntuotanto tuo mukanaan monimuotoisia haasteita työhön, sen tuottavuuteen ja automatisoituja työprosesseja koskevien sijoitusten tuoton arviointiin. Haasteiden voittamiseksi sekä johto että työntekijät tarvitsevat tukea ja tutkimuksessa esitetyn kaltaisia työkaluja digitalisaation aiheuttaman työn muutoksen ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi.

Yhteistyössä Etlan, Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa toteutettu tutkimus pyrkii edistämään johtamista ja työelämän muutoksiin sopeutumista. Hanke on rahoitettu Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston SWiPE (Fiksu työ alustatalouden aikakaudella) -hankkeen ja valtiovarainministeriön määrärahoilla.

 

Lisätietoja:

Tero Kuusi, tutkimuspäällikkö, ETLA, puh. 041-4448144, email: tero.kuusi@etla.fi

Martti Kulvik, tutkimuspäällikkö, Etlatieto, puh. 041-5433342, email: martti.kulvik@etla.fi