Kasvu – mistä se on kiinni? Tuore kirja käy läpi Suomen talouskasvuun vaikuttavia tekijöitä

Suomen kasvu -kirja tarkastelee tuottavuuden ja samalla talouden kasvun edellytyksiä yhtä vaalikautta pidemmälle. Kirjoittajat nostavat erityisesti esille uuden tiedon ja sen pohjana olevan tutkimuksen olennaisen merkityksen. Kasvuun tarvitaan uuden tiedon ohella myös kilpailun luomaa painetta ja hyvää sopeutumiskykyä.

Suomi on viime vuosikymmenen aikana menettänyt asemiaan suhteessa tuottavuuden kärkimaihin. Tilanne on alkanut korjaantua, mutta kasvun lisäämiseksi tarvitaan yhä määrätietoista politiikkaa. Tänään julkaistava Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Paulon säätiön yhteinen kirja Suomen kasvu – Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa? perkaa talouskasvun edellytyksiä seuraavan 10-15 vuoden aikana Suomessa. Kirjoittajat käyvät läpi taloustieteellisen tutkimuksen pohjalta keskeiset talouskasvuun vaikuttavat tekijät ja arvioivat, missä asennossa nämä ovat tämän päivän Suomessa.

Kasvun edellytysten kannalta Suomen vahvuuksiksi todetaan poliittisten ja taloudellisten instituutioiden toimivuus, moniin maihin verrattuna hyvä väestön osaaminen sekä uutta luova innovaatiotoiminta. Toisaalta väestö ikääntyy nopeasti, koulutustaso ei enää parane ja nuorten osaaminen näyttää heikentyvän. Miinuspuolelta löytyy myös Suomen puutteellinen kyky sopeutua makrotaloudellisiin häiriöihin sekä julkisen talouden sitkeä kestävyysvaje. Lisähaastetta tuo myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomen energiavaltaisessa taloudessa.  Tekoäly ja datatalous antavat toisaalta uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta Suomen kyky niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen ei ole itsestään selvä.

Suomen kasvu – kirjan kirjoittajina on kaikkiaan 13 suomalaista ekonomistia: professori Bengt Holmström (MIT), ylijohtaja Anni Huhtala (VATT), professori Seppo Honkapohja (Aalto), professori Ari Hyytinen (Hanken), professori Panu Poutvaara (Münchenin yliopisto), professori Otto Toivanen (Aalto), valtiosihteeri Vesa Vihriälä sekä Etlan tutkijat Mika Maliranta, Heli Koski, Petri Rouvinen, Katariina Nilsson Hakkala, Tero Kuusi ja Antti Kauhanen.

Kirjan toimittaneet Seppo Honkapohja ja Vesa Vihriälä toteavat, että tärkeimmät lähiajan politiikkahaasteet koskevat koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamista, talouden muutosta hiilineutraaliin suuntaan, syrjäytymisen ehkäisyä ja työperäisen maahanmuuton lisäämistä sekä työmarkkinoiden kykyä sopeutua shokkeihin. Lisäksi kaikki politiikkatoimet olisi kyettävä sovittamaan yhteen tavalla, joka johtaa julkisen talouden kestävyysvajeen pienenemiseen.

 

Kirjapyynnöt: info@etla.fi

Lisätietoja:

valtiosihteeri Vesa Vihriälä, p. 043-824 1660, vesa.vihriala@etla.fi

vieraileva professori Seppo Honkapohja, p. 040-7718954, seppo.honkapohja@aalto.fi

Kuva: Juuso Heinonen/ETLA