Suomen kasvu – Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa?

Holmström BengtHonkapohja SeppoHuhtala AnniHyytinen AriKauhanen AnttiKoski HeliKuusi TeroMaliranta MikaNilsson Hakkala KatariinaPoutvaara PanuRouvinen PetriToivanen OttoVihriälä Vesa

Tiivistelmä

Kirja pyrkii valottamaan Suomen talouskasvun edellytyksiä lähimpien 10–15 vuoden aikana. Käymme taloustieteellisen tutkimuksen pohjalta läpi keskeiset kasvuun vaikuttavat tekijät ja arvioimme, millaisessa asennossa nämä tekijät ovat Suomessa. Aikajänne ulottuu yhtä suhdannesykliä ja vaalikautta pidemmälle, mutta on kuitenkin sen verran lyhyt, että pääosa siitä teknologiasta, jonka varassa kasvu lähitulevaisuudessa tapahtuu, on jo olemassa. Kirja koostuu 12 luvusta, jolla kullakin on omat kirjoittajansa.

Kirjan viesti on yhtäältä rohkaiseva. Suomen taloudelliset ja poliittiset instituutiot ja väestön osaaminen ovat hyvällä tolalla. Suomella on kaikki edellytykset hyödyntää uutta teknologiaa hyvin hyvinvoinnin lisäämiseksi ja tehdä niin ympäristön asettamia reunaehtoja kunnioittaen. Toisaalta on selvää, että ilman määrätietoista ja pitkäjänteistä politiikkaa tällaiseen tulokseen ei päästä. Tärkeimmät politiikkahaasteet koskevat koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamista, talouden transformaatiota hiilineutraaliin suuntaan, syrjäytymisen ehkäisyä, työperäisen maahanmuuton lisäämistä ja työmarkkinoiden kykyä sopeutua erilaisiin sokkeihin.

Abstract

The book attempts to shed light on the preconditions for Finnish economic growth in the next 10–15 years. Based on economic research, we discuss the central determinants of economic growth and assess how these determinants fare in Finland. The time span is longer than one business and electoral cycle, but it is still relatively short, so that most of technologies on which growth relies are already present. The book contains 12 chapters and each chapter has its own authors.

On one hand, the central message of the book is encouraging. Finnish economic and political institutions and the knowhow of people are in good shape. Finland has all preconditions to utilize well new technology in order to increase the well-being and do so after taking into account the constraints imposed by the environment. On the other hand, it is evident that good outcomes will not be reached without determined and patient policies. The most important policy challenges concern strengthening of education and research, transformation of the economy toward carbon neutrality, prevention of exclusion, increase of work-based immigration and the ability of labor markets to adjust to different kinds of shocks.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 278
Päiväys
26.03.2019
Avainsanat
Talouskasvu, Tuottavuus, Teknologia, Osaaminen, Rakennemuutos
Keywords
Economic growth, Productivity, Technology, Knowhow, Structural change
ISSN
0356-7443
ISBN
978-951-628-718-1 (painettu)
978-951-628-719-8 (pdf)
Sivuja
253
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi