Top 3: Pension Systems in Denmark, Finland, and the Netherlands

Hougaard Jensen Svend E.Lassila JukkaMäättänen NikuValkonen TarmoWesterhout Ed

Abstract

According to the 2018 Mercer Global Pension index, the pension systems of Denmark, Finland and the Netherlands are the best three in the world. This paper seeks to identify the common elements of success of these three pension systems, including the institutional framework within which they operate. We emphasize the collective and compulsory nature of the earnings-related pension schemes and the important role for social partners in all three pension systems. We also discuss what we believe are the most important challenges these systems face.

Kolmen kärki: Tanskan, Suomen ja Alankomaiden eläkejärjestelmät

Tiivistelmä

Kansainvälisen eläkeindeksin (2018 Mercer Global Pension index) mukaan maailman kolme parasta eläkejärjestelmää ovat Tanskan, Suomen ja Alankomaiden järjestelmät. Kuvaamme näiden eläkejärjestelmien ja niihin liittyvien instituutioiden keskeisiä yhteisiä piirteitä ja tärkeimpiä eroja. Kaikkien kolmen järjestelmän keskeinen osa on kollektiivinen ja työntekijöiden näkökulmasta yleensä pakollinen ansiosidonnainen eläkevakuutus. Toinen yhteinen piirre on työmarkkinajärjestöjen tärkeä asema järjestelmän kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Käsittelemme myös näiden eläkejärjestelmien tulevaisuuden haasteita.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Riskien jakautuminen lakisääteisissä työeläkejärjestelmissä
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 66
Päiväys
02.04.2019
Avainsanat
Eläkkeet, Eläkkeiden verotus, Julkisen talouden kestävyys, Säästäminen, Eläkkeelle siirtyminen
Keywords
Pensions, Pension taxation, Fiscal sustainability, Saving, Retirement
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D58, E21, H55, H68, J11, J26
Sivuja
12
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
jor.pm-research.com