Riskien jakautuminen lakisääteisissä työeläkejärjestelmissä
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2018 Tutkimusta sponsoroi: Työeläkevakuuttajat TELA ry
Riskien jakautuminen lakisääteisissä työeläkejärjestelmissä

Riskien jakautuminen lakisääteisissä työeläkejärjestelmissä

Tutkimuksessa analysoidaan työeläke-etuuksiin ja niiden rahoitukseen liittyvien riskien jakoa. Riskien jakoa tarkastellaan sekä teoreettisissa järjestelmätyypeissä (julkiset/yksityiset, pakolliset/vapaaehtoiset, etuusperusteiset/maksuperusteiset, rahastoidut/jakojärjestelmät) että muutamien edustavien maiden järjestelmissä, jotka ovat yhdistelmiä erilaisista teoreettisista tyypeistä.

Tutkimuksessa tehdään kvantitatiivinen analyysi TyEL-järjestelmän riskienjako-ominaisuuksista. Erityisesti tarkastellaan rahastojen käyttöä. Osittain rahastoiva järjestelmä mahdollistaa riskien jakamisen sukupolvien välillä monilla tavoin. Analyysissa huomioidaan samanaikaisesti sijoitusriskit ja väestökehitykseen ja tuottavuuteen liittyvät epävarmuudet.

Suomessa sijoitustuottoihin, ikäryhmien kokoon, työllisyyteen ja tuottavuuteen liittyvät riskit eivät vaikuta etuuksiin vaan kohdistuvat sääntöjen mukaan eläkemaksuihin. Elinajan odotteen muutosriskit kohdistuvat elinaikakertoimen kautta valtaosin etuuksiin, ja tulevaisuudessa myös etuuksien saamisikään.

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut