Oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutukset
Ohjelma: Työmarkkinat ja osaaminen Tutkimus alkoi: 2017 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Talouspolitiikan arviointineuvosto
Oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutukset

Oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutukset

Etla osallistuu Talouspolitiikan arviointineuvostolle tehtävään selvitykseen, joka käsittelee oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutuksia Suomessa. Vaikutuksia arvioidaan tarkastelemalla välittömästi ensimmäisen asteen jälkeen opintonsa lopettaneiden tai tauottaneiden henkilöiden sijoittumista työelämään ja myöhempiin opintoihin, ja vertaamalla tätä vastaaviin opintajansa jatkaviin ryhmiin.

Tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota opintovelvollisuuden pidentämiseen liittyviin kustannuksiin. Tutkimuksessa selvitetään myös kansainvälisiä käytäntöjä opintopolun keskeytymättömyyden turvaamiseksi.