Oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutukset
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2017 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Talouspolitiikan arviointineuvosto
Oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutukset

Oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutukset

Etla osallistui Talouspolitiikan arviointineuvostolle tehtävään selvitykseen, joka käsitteli oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutuksia Suomessa. Vaikutuksia arvioitiin tarkastelemalla välittömästi ensimmäisen asteen jälkeen opintonsa lopettaneiden tai tauottaneiden henkilöiden sijoittumista työelämään ja myöhempiin opintoihin, ja vertaamalla tätä vastaaviin opintojaan jatkaviin ryhmiin.

Tutkimuksessa kiinnitettiin myös huomiota opintovelvollisuuden pidentämiseen liittyviin kustannuksiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös kansainvälisiä käytäntöjä opintopolun keskeytymättömyyden turvaamiseksi.

Linkki selvitykseen:

https://www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Seuri_Uusitalo_Virtanen_2018.pdf