Henkilökohtaisen datan hallinta-alustat
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2018 Tutkimusta sponsoroi: Tekes
Henkilökohtaisen datan hallinta-alustat

Henkilökohtaisen datan hallinta-alustat

Etlan osuudessa hankkeessa keskitytään ensinnäkin henkilötietojen hyödyntämiseen liittyviin hypesykleihin ja innovaatioihin kolmella alueella, joilla on arvioitu olevan poikkeuksellisen suuri potentiaali luoda lisäarvoa datasta lähitulevaisuudessa.

Tällaisiin tietointensiivisiin alueisiin kuuluu rahoituspalveluala, jonka hallussa on keskimäärin suurimmat digitaaliset tietovarannot yritystä kohden.

Terveydenhuoltoalan organisaatioiden hallinnassa on massiivisia henkilötietoja sisältävät tietokantoja, joista suurimman datamassan muodostavat erilaiset kuva-aineistot (esim. magneetti- ja röntgenkuvat). Kasvussa on myös ihmisen henkilökohtaista terveysdataa monitoroivien, keräävien ja analysoivien teknologioiden kehittäminen.

Kolmantena kiinnostuksen kohteena tutkimuksessamme on henkilökohtainen sijaintidata, jonka määrä kasvaa nopeasti älypuhelinten leviämisen myötä. Henkilökohtaisen sijaintidatan osalta nähdään useilla toimialoilla merkittäviä mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen esimerkiksi sijaintiin perustuvan markkinoinnin ja palvelutarjonnan kautta.

Toiseksi, tutkimme henkilötietoon liittyvien patenttien merkittävän kasvun taustalla olevaa dynamiikkaa ja yritysten strategioita. Henkilötietoon liittyvien innovaatioiden ja markkinoiden kehitystä valotetaan sekä kuvailevan että kehittyneitä tilastollisia menetelmiä hyödyntävän aineistoanalyysin avulla.