Suomen ja Kiinan taloussuhteiden kehitysnäkymät [Päättynyt]
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö

Tutkimuksesta vastaa:

Suomen ja Kiinan taloussuhteiden kehitysnäkymät [Päättynyt]

Suomen ja Kiinan taloussuhteiden kehitysnäkymät [Päättynyt]

Tutkimuksen tavoitteena on laatia ajantasainen selvitys Kiinan taloudesta, sen kansainvälisestä roolista ja erityisesti Suomen ja Kiinan taloudellisista suhteista. ETLAn tutkijaryhmä on aiemmin tehnyt useita tutkimuksia mm. Suomen EU- ja EMU-jäsenyyden eri ulottuvuuksista, Suomen ja Venäjän taloussuhteista sekä Suomen ja Yhdysvaltojen taloussuhteista. ETLA on aiemmin tehnyt tutkimusta myös Kiinasta ja maan talouskehitystä seurataan aktiivisesti mm. Suhdanne-julkaisussa, mutta systemaattista selvitystä Suomen ja Kiinan taloussuhteista ei ole tehty ETLAssa eikä muuallakaan.

Kiinan talous on nykyisin niin suuri ja monin siten muihin maihin kytkeytynyt, että sen kasvuvauhdin, kysynnän rakenteen ja kansainvälisen työnjaon muutoksilla on suuri vaikutus koko maailmantalouden kehitykseen. Tästä syystä on tarpeen tehdä analyysi Kiinan tulevista kehitystrendeistä ja niihin liittyvistä riskeistä.

Suomen ja Kiinan välisiä taloussuhteita tutkitaan koko kansantalouden, toimialojen ja keskeisten yritysten tasolla. Tärkeänä aineistona ovat ulkomaankauppaa ja suoria sijoituksia koskevat tilastot sekä yritysten vuosikertomukset. Yritystason kysymyksiä tutkitaan lisäksi internet-pohjaisella kyselyllä. Tilastotarkastelussa huomio kiinnitetään suorien kauppa- ja investointivirtojen ohella epäsuoriin virtoihin OECD:n ja WTO:n keräämien panos-tuotospohjaisten ulkomaan-kauppatilastojen perustalta. Keskeinen huomio kiinnitetään niihin megatrendeihin, jotka muuttavat Kiinaa, Suomea ja koko kansainvälistä taloutta.

Tutkimuksesta vastaa: