Data Markets in Making: The Role of Technology Giants

Koski HeliPantzar Mika

Abstract

This paper focuses on the role of large technology companies’ entry and expansion to the data-intensive market areas via their technological development and strategic acquisitions of companies. We analyze the evolvement of personal data related innovation in various data-intensive domains. We find that the ideas related to personal data are increasingly protected by patents. The growth in the numbers of personal data related patents was relatively modest from 2005 to the early 2010s, but it has intensified since 2011.

Large technology companies’ entry to various new market areas is reflected in an exponential increase in patent applications particularly in the artificial intelligence domain. Furthermore, we find that the number of artificial intelligence/data analytics companies acquired by the data giants has escalated during the 2010s. Patent and acquisition data further echo technology giants’ intentions to expand their activities into the financial and personal health services. Overall, the data show the data giants’ buyouts are frequently targeted to companies active in the markets outside their core business. Our analysis illustrates how the divergencies in the data giants’ innovation activities and strategic acquisitions have led them to each conquer their specific areas of dominance in the global markets for data.

Datamarkkinoiden synty: teknologiajättien rooli

Tiivistelmä

Tämä tutkimus keskittyy globaalien teknologiajättien tuloon dataintensiivisille markkinoille ja toiminnan laajentamiseen niillä teknologisen kehityksen ja strategisten yritysostojen kautta. Tarkastelemme henkilödataan liittyviä innovaatioita useilla dataintensiivisillä aloilla. Aineisto osoittaa, että henkilötie-toihin liittyviä ideoita suojataan kasvavissa määrin patenteilla. Henkilötietoihin liittyvien patenttien määrän kasvu oli vaatimatonta vuodesta 2005 aina 2010-luvun alkuun asti, mutta on kiihtynyt vuoden 2011 jälkeen.

Teknologiajättien uusien markkinoiden valtaaminen heijastuu eksponentiaalisena kasvuna erityisesti niiden tekoälyyn liittyvien teknologioiden patentoinnissa. Lisäksi datajättien tekoäly- ja data-analytiikkayrityksiin kohdistuneiden ostojen määrässä on tapahtunut huomattavaa kasvua 2010-luvun aikana. Patentti- ja yritysostosdata heijastelevat teknologiajättien toiminnan laajentumista rahoitus- ja terveysaloille. Kaiken kaikkiaan, data osoittaa teknologiajättien kohdistaneen ostojaan usein yrityksiin, jotka ovat aktiivisia niiden ydinliiketoiminta-alueiden ulkopuolella. Aineistoanalyysimme havainnollistaa, kuinka datajättien erilaiset painopisteet innovaatiotoiminnassa ja strategisissa yritysostoissa ovat johtaneet kunkin yrityksen tiettyjen erityisalueiden valloitukseen ja dominanssiin globaaleilla datamarkkinoilla.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
BRIE-ETLA 2019-2022
Henkilökohtaisen datan hallinta-alustat
Tutkimusryhmät
Yritysten uudistuminen
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Working Papers 72
Päiväys
19.11.2019
Avainsanat
Datatalous, Innovaatiot, Patentit, Yritysostot, Teknologiajätit
Keywords
Data economy, Innovation, Patents, Acquisitions, Technology giants
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
G34, L12, L25, O33
Sivuja
29
Kieli
Englanti