Etla tutki: Teknologiajättien rooli laajentunut rahoitus- ja hyvinvointialoille

Henkilötietoon liittyvien ideoiden suojaaminen patenteilla on parin viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt merkittävästi. Teknologiajätit valtaavat uusia markkina-alueita, ja se näkyy erityisesti tekoälyyn liittyvien patenttihakemusten kasvuna sekä yrityskauppoina. Datajätit ovat vallanneet yritysostoilla myös kokonaan uusia markkinoita. Tuoreen tutkimuksen mukaan patentteja ja yritysostoja koskeva data kertoo samalla datajättien laajentumisesta rahoitusalalle ja hyvinvointipalveluiden markkinoille.

Etlan tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan henkilötietoon liittyvä patentointi on kasvanut parin viime vuosikymmenen aikana kiihtyvässä määrin. Kasvu patentoinnissa oli vaatimatonta aina 2010-luvun alkuun, mutta on sen jälkeen kiihtynyt. Etlan tutkimusjohtajan Heli Kosken ja professori Mika Pantzarin (Helsingin yliopisto) tutkimus Data markets in making: the role of technology giants” (ETLA Working Papers 72) kuvailee datamarkkinoiden kehittymistä sekä erityisesti teknologiajättien roolia niiden patentoimien innovaatioiden ja yritysostojen valossa. Analyysi keskittyy neljään dataintensiiviseen markkinaan: finanssiteknologiaan, henkilökohtaisiin hyvinvointipalveluihin, sijaintiperusteisiin palveluihin sekä tekoälysovelluksiin.

Teknologiajättien uusien markkina-alueiden valtaus näkyy erityisesti niiden omien, tekoälyyn liittyvien patenttihakemusten eksponentiaalisena kasvuna sekä 2010-luvulla lisääntyneinä tekoäly-yritysten ostoina.

– Sekä patentti- että yritysostodata heijastelevat kumpikin datajättien laajentumista rahoitusalalle ja hyvinvointipalveluiden markkinoille. Suomesta datajätit ovat ostaneet mm. tekoälyyn, sisätilapaikannukseen ja terveyssovelluksiin erikoistuneita yrityksiä. Uusien markkinoiden valtaaminen yritysostoin näkyy erityisesti sellaisten jättien kuten Googlen ja Microsoftin yritysostohistoriassa, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.

Henkilötietojen hyödyntämisellä digitaalisen mainonnan jättiläiseksi nousseen Googlen vuosina 2005-2018 ostamista yrityksistä liki 70 prosenttia toimi Googlen oman ydinliiketoiminnan ulkopuolella. Vastaavasti ohjelmistoyhtiö Microsoftin ostamista yrityksistä noin 64 prosenttia.

Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan datajättien yritysostot ovatkin – IBM:ää lukuun ottamatta – kohdentuneet merkittäviltä osin oman ydinliiketoiminnan ulkopuolelle. Tutkimuksen yritysostoaineisto heijastelee sekä datajättien uusien markkina-alueiden valloituksia että kilpailevien yritysten ostoja niiden omilta ydinliiketoiminta-alueilta.

 

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Heli Koski, ETLA, p. 050-466 3214, heli.koski@etla.fi